รีเซต

สิงคโปร์-จีน มุ่งยกระดับสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สิงคโปร์-จีน มุ่งยกระดับสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Xinhua
2 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:37 )
34
สิงคโปร์-จีน มุ่งยกระดับสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ

  (แฟ้มภาพซินหัว : อาคารจีเวล ชางงี แอร์พอร์ต ที่ท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ วันที่ 7 ก.ย. 2023) สิงคโปร์, 2 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (1 ก.พ.) กลุ่มผู้นำทางธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายของสิงคโปร์และจีนราว 200 คน ได้รวมตัวกันในสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจเกื้อกูลกันหลินหมิงเยี่ยน ประธานสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) กล่าวว่าจีนเป็นตลาดสำคัญของสิงคโปร์เสมอมา แม้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โดยบรรดาบริษัทของสิงคโปร์ยังคงมองตลาดจีนในเชิงบวก พร้อมกระตุ้นสมาชิกสหพันธ์ฯ ยกระดับเครือข่ายกับจีนและบุกเบิกความร่วมมือใหม่เริ่นหงปิน ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) เผยว่าการเปิดกว้างระดับสูงและการสร้างความทันสมัยของจีนจะยังคงนำเสนอโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ แก่สิงคโปร์และทั่วโลกเริ่นระบุว่าผู้ประกอบการของจีนและสิงคโปร์ได้บรรลุผลลัพธ์อันดีในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีทางการเงิน การบริการทางกฎหมาย และความร่วมมือทางตลาดของฝ่ายที่สาม พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการของสิงคโปร์เข้าร่วมงานนิทรรศการของจีน รวมถึงงานมหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (CISCE) ครั้งที่ 2 เพื่อคว้าโอกาสเพิ่มเติมอนึ่ง การประชุมสภาธุรกิจสิงคโปร์-จีน และการประชุมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสิงคโปร์-จีน ครั้งที่ 2 ร่วมจัดโดยสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT)องค์กรธุรกิจของสิงคโปร์และจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 3 ฉบับ ณ การประชุมข้างต้น เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปรับปรุงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง