รีเซต

บัวแก้วปฏิเสธข่าวโสมขาวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

บัวแก้วปฏิเสธข่าวโสมขาวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
มติชน
21 มกราคม 2565 ( 16:10 )
39
บัวแก้วปฏิเสธข่าวโสมขาวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
 
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบกรณีมีการเสนอข่าวที่ว่าเกาหลีใต้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงไทยเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นปี 2565 ว่า กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบข่าวดังกล่าวแล้วและยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยในขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ยังคงงดการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทนักท่องเที่ยว และการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนในทุกกรณี
 
 
นายธานีกล่าวว่า สำหรับมาตรการอนุญาตเข้าเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นไปอย่างเข้มงวด ล่าสุด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสาธารณรัฐเกาหลี (KDCA) ประกาศว่า จะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวนสูง
 
 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานไปยังที่พัก/สถานที่กักตัว โดยจะต้องโดยสารรถยนต์ส่วนตัวหรือ quarantine bus/taxi/train ที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้น โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะลดลง
 
 
นายธานีกล่าวว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้มีระยะเวลาการกักตัวสาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 10 วัน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถขอรับการยกเว้นการกักตัวได้ โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ เพื่อการเข้าร่วมงานศพบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจหรือมีแผนจะเดินทางไปเกาหลีใต้ ตรวจสอบข้อมูลเรื่องมาตรการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก่อนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันตามสถานการณ์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง