รีเซต

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใครอยากได้สิทธิต่อ ต้องทำตามนี้!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใครอยากได้สิทธิต่อ ต้องทำตามนี้!
TrueID
22 มีนาคม 2566 ( 13:40 )
3.4K
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใครอยากได้สิทธิต่อ ต้องทำตามนี้!

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด (22 มี.ค.2566) เงินโอนเข้าพร้อมสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งผู้ถือบัตรคนนจน รายเดิมจะยัได้รับสิทธิ และจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น จากนั้นวันที่ 1 เมษายน 2566 จะเริ่มเข้าสู่การเริ่มใช้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ที่จะผูกกับบัตรประชาชนแทนแล้ว

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน งวดที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย มีรายละเอียดตามยี้

 

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ทุกวันที่ 22 ของเดือน 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 11 ล้านราย

สำหรับ กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการ ยืนยันตัวตน ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
 • สามารถใช้บริการระบบขนส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. เป็นต้นไป

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนใหม่ คนเก่า อยากได้สิทธิต่อ ต้องทำตามนี้!

 

ผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 

 1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์  เบอร์ติดต่อ 1130
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129  
 3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์  เบอร์ติดต่อ 086-848-1284 
 4. การประปาส่วนภูมิภาค เบอร์ติดต่อ 1125
 5. การประปานครหลวง เบอร์ติดต่อ 1662

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่?

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 
 • ลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 และกรณีลงทะเบียนสำเร็จหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป และไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบใหม่ วันสุดท้ายวันไหน?

มีรายงานข่าววันนี้ ว่า กระทรวงการคลังได้ออกโรงเตือนกรณี ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการผ่านคุณสมบัติจะต้องเริ่มดำเนินการ ยืนยันตัวตนบัตรคนจนต้องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 นี้ ไม่อย่างนั้นอาจชวดใช้สิทธิประโยชน์ในวันที่ 1 เมษายนนี้ได้ 

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้อะไรบ้าง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) 
 2. หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ และ/หรืออุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำอย่างไร

 • ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต
 • หากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำอย่างไร

สามารถขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
 2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

 

ผู้อุทธรณ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  โดยกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะประกาศผลการอุทธรณ์ให้ทราบต่อไป 

 

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

ติดตามข่าวล่าสุด  เกาะติดข่าวด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง