รีเซต

‘เฉลิมชัย’ เร่งปลดไก่ยืนกรง-ดันส่งออกไข่ แก้ล้นตลาดวันละ 3 ล้านฟอง ช่วยเกษตรกรเจ๊ง!

‘เฉลิมชัย’ เร่งปลดไก่ยืนกรง-ดันส่งออกไข่ แก้ล้นตลาดวันละ 3 ล้านฟอง ช่วยเกษตรกรเจ๊ง!
ข่าวสด
25 พฤษภาคม 2563 ( 14:06 )
154
‘เฉลิมชัย’ เร่งปลดไก่ยืนกรง-ดันส่งออกไข่ แก้ล้นตลาดวันละ 3 ล้านฟอง ช่วยเกษตรกรเจ๊ง!

 

‘เฉลิมชัย’ เร่งปลดไก่ยืนกรง-ดันส่งออกไข่ แก้ปัญหาล้นตลาดวันละ 3 ล้านฟอง ส่งผลให้ราคาต่ำกว่าต้นทุน 0.28 บาท ทำเกษตรกรขาดทุนยับ

 

เร่งปลดไก่ยืนกรง-ส่งออกไข่ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในเดือนมี.ค. 2563 มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก กักตุนไข่ไก่สำหรับบริโภคจนเกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

 

ปัจจุบันปริมาณการผลิตไข่ไก่มีจำนวน 41 ล้านฟองต่อวัน คาดการณ์ปริมาณการบริโภคภายในประเทศปรับตัวลดลงอยู่ที่ 38 ล้านฟองต่อวัน จากภาวะปกติที่ 39 ล้านฟองต่อวัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ห้างร้านหยุดกิจการ และนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับในเดือนพ.ค.ตลาดต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากการระงับการส่งออกไข่ไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน สะสมในระบบจนเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ทำให้ปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อฟอง ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาทต่อฟอง

 

ดังนั้นที่ประชุมเอ้กบอร์ดจึงมีมติเห็นชอบใน 4 แนวทาง ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ตกต่ำเร่งด่วน ดังนี้คือ 1. การผลักดันการส่งออกไข่ไก่ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนการส่งออกไข่ไก่จำนวน 100 ล้านฟอง และผู้ประกอบการอีก 100 ล้านฟอง 2. ปลดไข่ไก่ยืนกรง 3 ล้านตัว มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ในเบื้องต้น

 

3. จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ และ 4. งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เข้าฟัก 5-10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่ โดยกรมปศุสัตว์จะศึกษาผลกระทบรอบด้าน และจะพิจารณาขอความร่วมมือผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ต่อไป

 

สำหรับโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง บริจาคไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการมอบไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 30,000 ฟอง มูลค่า 75,000 บาท ให้กับ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.ราชวิถี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.รามาธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.ศิริราช

 

นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบไข่ไก่เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่กำลังตกงานและเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยโควิด-19 โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 31,900 ฟอง มูลค่า 85,880 บาท ให้ประชาชน 8 ชุมชน 1,065 ครัวเรือน และมอบสมทบให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ 10,000 บาทด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง