รีเซต

การรถไฟฯ ประกาศหยุดให้บริการสถานีบางเขน-หลักสี่-ดอนเมือง ตั้งแต่ 23 ธ.ค.64

การรถไฟฯ ประกาศหยุดให้บริการสถานีบางเขน-หลักสี่-ดอนเมือง ตั้งแต่ 23 ธ.ค.64
มติชน
19 ธันวาคม 2564 ( 11:23 )
74
การรถไฟฯ ประกาศหยุดให้บริการสถานีบางเขน-หลักสี่-ดอนเมือง ตั้งแต่ 23 ธ.ค.64

การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ระบุว่า “เนื่องจาก การรถไฟฯ มีกำหนดให้ขบวนรถโดยสารทั้งหมด เดินรถบนทางยกระดับในระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ ป้ายหยุดรถ กม.11 ที่หยุดรถทุ่งสองห้อง และป้ายหยุดรถการเคหะ กม.19 ส่วนสถานีดอนเมือง จะย้ายการให้บริการไปที่สถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถใช้บริการที่สถานีของระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

 


ขณะที่คำสั่งฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ระบุว่า

 

ด้วยการรถไฟฯมีกำหนดเปิดให้รถไฟโดยสารทางไกล ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ วิ่งบนทางยกระดับในพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้ไม่มีขบวนรถโดยสารวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขน หลักสี่ และดอนเมือง ที่ระดับพื้นบนทางประธานสายเหนืออีกต่อไป แต่ยังมีความจำเป็นสำหรับการเดินขบวนรถสินค้าและขบวนรถอื่นๆในช่วงเวลากลางคืนหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งทั่วไป ให้ปิดสถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการเดินรถตามคำสั่งทั่วไป เรื่องกำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีการปิดสถานีชั่วคราวในพื้นที่ควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง และคำสั่งทั่วไป เรื่องกำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเดินรถในพื้นที่ควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง โดยเคร่งครัด

 

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง