กสทช. เลื่อนประมูลใช้วงโคจรดาวเทียม เป็น 28 ส.ค.นี้

กสทช. เลื่อนประมูลใช้วงโคจรดาวเทียม เป็น 28 ส.ค.นี้
ข่าวสด
8 กรกฎาคม 2564 ( 17:27 )
14
กสทช. เลื่อนประมูลใช้วงโคจรดาวเทียม เป็น 28 ส.ค.นี้

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดการใหม่สำหรับการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังนี้

ในวันที่ 8 ก.ค.- 6 ส.ค. 2564 เปิดให้มีการรับเอกสารการคัดเลือกเพิ่มเติม

วันที่ 9 ส.ค. 2564 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (public information session)

วันที่ 11 ส.ค. 2564 ผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตและวางหลักประกันการขอรับอนุญาต

วันที่ 18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

วันที่ 24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านประสบการณ์และความสามารถด้านการเงิน เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล

วันที่ 25 ส.ค. 2564 : จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงขั้นตอนการประมูล (bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (mock auction)

และวันที่ 28 ส.ค. 2564 วันประมูล

จากก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ในวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา และจะจัดประมูลในวันที่ 24 ก.ค. 2564 แต่มีบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด เข้ามายื่นเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม และก่อให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูล ประกอบกับได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชุม กสทช. จึงมีมติเห็นชอบกำหนดการใหม่

“ด้วยเงื่อนเวลา และข้อจำกัดต่างๆ กสทช. ก็ยังคงดำเนินการจัดการประมูลการอนุญาตฯ ในครั้งนี้ เพราะมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียม ตลอดจนจัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่สะท้อนมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนโดยคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐ และความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง