รีเซต

ข่าวดี รัฐบาลจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย ช่วยประชาชนรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง

ข่าวดี รัฐบาลจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย ช่วยประชาชนรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง
TNN ช่อง16
25 ธันวาคม 2566 ( 17:01 )
51
ข่าวดี รัฐบาลจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย ช่วยประชาชนรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง

ข่าวดี รัฐบาลจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน ช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง มีที่อยู่อาศัย และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนไร้บ้านที่มีความพร้อม กลุ่มคนจนเมืองที่มีงานและรายได้ไม่มั่นคง กลุ่มที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการบ้านมั่นคง และกลุ่มที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อ หรือประสบวิกฤตต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่น ๆ มีหลักการให้ห้องเช่าราคาถูก พัฒนาคนพัฒนากลุ่ม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถจัดการตนเองได้ พัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มผู้เช่าห้อง 


นอกจากนี้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการห้องเช่าราคาถูก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่าห้อง


ส่วนรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกมี 4 รูปแบบ คือปรับปรุงการสร้างใหม่โดยชุมชนบ้านมั่นคง การพัฒนาตึกร้างเป็นห้องเช่าราคาถูกในลักษณะโครงการความร่วมมือโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก  รวมถึงสร้างใหม่โดยใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรัฐอุดหนุนผู้ประกอบการห้องเช่าในรูปแบบต่างๆและทำข้อตกลงเพื่อให้คิดค่าเช่าในราคาถูกได้


“โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวง พม.ได้ดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช้แค่โครงการนี้เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ดำเนินการ ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี มีความตั้งใจที่อยากจะให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง