TrueID

"สงขลา" พร้อมเปิดเมือง 16 ธ.ค.นีี้ตามมาตรการ COVID Free Setting ใน 3 อำเภอ

"สงขลา" พร้อมเปิดเมือง 16 ธ.ค.นีี้ตามมาตรการ COVID Free Setting ใน 3 อำเภอ
มติชน
16 พฤศจิกายน 2564 ( 10:12 )
12
"สงขลา" พร้อมเปิดเมือง 16 ธ.ค.นีี้ตามมาตรการ COVID Free Setting ใน 3 อำเภอ

“สงขลา” พร้อมเปิดเมือง 16 ธ.ค.นีี้ตามมาตรการ COVID Free Setting ใน 3 อำเภอ คือ หาดใหญ่,สะเดา และอำเภอเมืองสงขลา เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 75 เดินหน้ามาตรการเร่งรัดตรวจเชิงรุก เร่งฉีดวัคซีน เร่งกักตัว เร่งให้ยาเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่า 300 ต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน ตลอดเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยกว่า 400 คน

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาระยะที่ 2 ตามมาตรการ COVID Free Setting โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอเศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา ตั้งแต่ 16 ธันวาคมเป็นต้นไป

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมใน 6 ประเด็นการบริหารการดำเนินงาน การกำกับติดตาม อาทิ จัดตั้งศูนย์ Command Center, การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข, การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ, การเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนในพื้นที่ในการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลาดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 72, การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากการเดินทาง ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ ควบคู่กับมาตรการป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวด และการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงแนวทางการเปิดเมืองภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเร่งรัดทุกมาตรการเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันให้ต่ำกว่าวันละ 300 คน

 

นายแพทย์ ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้เน้นย้ำมาตรการ “Songkhla Fast Songkhla Safe” เพื่อลดติด ลดป่วยหนัก ลดตาย กระจายวัคซีน ประกอบด้วย Fast Protect เร่งปกป้อง, Fast Vaccine เร่งฉีดวัคซีน, Fast ATK เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง, Fast Lockdown เร่งล็อคพื้นที่เสี่ยง, Fast Isolation เร่งกักตัวรักษา และ Fast Favipiravir เร่งให้ยาเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาให้กลับสู่ภาวะปกติและคลี่คลายโดยเร็ว

 

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ 458 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย มีโรคประจำตัวและไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง