พาณิชย์ เปิดแนวทางฟื้นศก.จากโควิด-19 เน้นเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว

พาณิชย์ เปิดแนวทางฟื้นศก.จากโควิด-19 เน้นเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว
TNN ช่อง16
7 สิงหาคม 2563 ( 14:41 )
44
พาณิชย์ เปิดแนวทางฟื้นศก.จากโควิด-19 เน้นเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว

วันนี้ ( 7 ส.ค.63) นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19” ว่าได้มอบหมายให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหา อุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย เช่น ข้าว ผลไม้ต่าง ๆ อาหารสำเร็จรูป ไก่ อาหารทะเล และภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ และดิจิทัลคอนเทนท์ ฯลฯ นอกจากนั้น การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศยังวางเป้าหมายใหญ่ คือ เตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริโภคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19

สำหรับ การศึกษาผลกระทบจากสภาพปัญหา อุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยศึกษาเจาะลึก 3 ภาค ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว จึงจะเป็นแผนงานเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลอยู่ เช่น 1) การประกันรายได้เกษตรกร 2) การดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3) เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการโดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการสินค้า OTOP สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ 4) เร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น ASEAN และ RCEP เป็นต้น

 ด้าน นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่างานวิจัยนี้ไอทีดีได้กำหนดให้ศึกษาและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด – 19 นี้ เป็นการประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างละเอียด  และจะนำผลการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติจริงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะได้เสนอกลไกและวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์จะนำไปดำเนินงาน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

  พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ ก.ค. ติดลบน้อยลงสะท้อนเศรษฐกิจฟื้น

 ช่วยรากหญ้า!พาณิชย์จ่อจัดมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศอีก!

 ชี้เป้า! พาณิชย์ลดราคาสินค้ารับเปิดเทอมสูงสุด 80% ถึง 15 ก.ค.นี้เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง