รีเซต

โควิดฉุดท่องเที่ยวสูญ 1.3 ล้านล้าน - จ้างงานกระทบแน่ๆ 2.3 ล้านคน - หนักสุด คือที่พัก

โควิดฉุดท่องเที่ยวสูญ 1.3 ล้านล้าน - จ้างงานกระทบแน่ๆ 2.3 ล้านคน - หนักสุด คือที่พัก
ข่าวสด
27 มีนาคม 2563 ( 18:05 )
185
โควิดฉุดท่องเที่ยวสูญ 1.3 ล้านล้าน - จ้างงานกระทบแน่ๆ 2.3 ล้านคน - หนักสุด คือที่พัก

โควิดฉุดท่องเที่ยวสูญ 1.3 ล้านล้าน - จ้างงานกระทบแน่ๆ 2.3 ล้านคน - หนักสุด คือที่พัก ผลิตสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

โควิดฉุดท่องเที่ยว - รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) คาดว่า ตลอดทั้งปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นผลกระทบทางตรง มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว เบื้องต้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท จนอาจทำให้เกิดการเลิกจ้าง หรือการขาดรายได้ของแรงงานไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านคน แยกเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และ ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวอีกกว่า 1.3 ล้านคน

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยธุรกิจ ซึ่งลืมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตภาคเกษตร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังมีประมาณการผลกระทบด้นการท่องเที่ยวจากในภาพรวมของเดอะ อีโคโนมิส อินเทลลิเจ้นท์ ยูนิต หรืออีไอยู ประเมินว่า การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนจะสามารถฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกสูญรายได้มากถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท โดยอาจทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนน้อยลงประมาณ 30-40% ทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.18 แสนล้านบาท

ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการติดตามผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยนั้น เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้ประมาณการผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดระยะเวลาการระบาดให้สิ้นสุดในเดือนธ.ค. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง