รีเซต

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2565 ( 22:51 )
138
วันนี้วันอะไร วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 26 มิถุนายนเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด รวมถึงร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วโลก ซึ่งยาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยร้ายให้กับทุกคนทั่วโลก ด้วยความที่เป็นภัยร้ายแรงของโลก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"


ขณะที่ในประเทศไทย ได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำ เพื่อเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยรัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ประเภทของยาเสพติด

1. ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟิ่น เฮโรอีน เซโคบาร์ทิบาท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา

2. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน พวกยาม้า ยาขยัน กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิ่ว ตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทไหวตัวอยู่เสมอ

3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ

4. ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา

 

โทษของยาเสพติด มีอะไรบ้าง

- ทำลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า กังวล เลื่อนลอย และเป็นโรคจิตจากพิษยานั้นๆ

- เสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะ

- ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย

- พิษยาทำลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกได้ง่าย

- ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะการควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง

- ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง

- เสียทรัพย์ที่จะต้องซื้อยามาเสพ และรักษาตัว

- ขาดหลักประกันของครอบครัว ทำงานไม่ได้ ไม่เป็นที่วางใจ ของคนทั่วไป นำภัยมาสู่บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง

- เป็นภัยต่อสังคม

- มีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักขโมยได้ง่ายเนื่องจากมีรายจ่ายสูง

- เป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น ชุมชนและประเทศชาติ เพิ่มงบประมาณของประเทศในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา

- ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ


ที่มาข้อมูล : www.rama.mahidol.ac.th

ที่มาภาพ : AFP

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง