รีเซต

จับตา! ไข้เลือดออก 4 จังหวัดอีสานล่าง พบป่วยกว่า 1.2 พันราย โคราชป่วยมากสุด

จับตา! ไข้เลือดออก 4 จังหวัดอีสานล่าง พบป่วยกว่า 1.2 พันราย โคราชป่วยมากสุด
มติชน
30 มีนาคม 2565 ( 15:42 )
48
จับตา! ไข้เลือดออก 4 จังหวัดอีสานล่าง พบป่วยกว่า 1.2 พันราย โคราชป่วยมากสุด

วันนี้ (30 มีนาคม 2565) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้ง หลังจากที่เงียบหายไป 2 ปี เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่ได้มีกิจกรรมรวมตัวกัน แต่การกลับมาระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ เกิดจากปัจจัยภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนเริ่มต่ำลง เพราะภูมิต้านทานชั่วคราวที่เกิดจากการระบาดใหญ่ครั้งก่อนในประชาชนลดลง จึงป้องกันตนเองทั้งจากโควิด-19 และโรคไข้เลือดออกควบคู่กัน โดยการระบาดของโรคในปีนี้ อาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปี ถึง 95,000 ราย ซึ่งในช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายน–กันยายน อาจมีผู้ป่วยสูงขึ้น 10,000-16,000 รายต่อเดือน และหากมีผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อโรคติดต่อนำโดยยุงร่วมด้วย อย่างเช่น โรคไข้เลือดออก อาจทำให้มีอาการรุนแรง ส่งผลให้การรักษายุ่งยาก และมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้มากขึ้น

 

 

ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,199 ราย แยกเป็น จังหวัดนครราชสีมา 737 ราย , จังหวัดชัยภูมิ 223 ราย , จังหวัดบุรีรัมย์ 143 ราย และ จังหวัดสุรินทร์ 96 ราย สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด คือ อำเภอโนนไทย รองลงมา คือ อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด จะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี จึงต้องเร่งมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในสำนักงาน-สถานที่ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจประชาชนให้รับมือกับไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และร่วมกันควบคุมป้องกันโรคในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาด ซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้

 

 

สำหรับอาการป่วยจากโรคไข้เลือดออก จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ แต่โควิด 19 จะเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจะมีอาการป่วยคล้ายๆกัน โดยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีไข้สูงลอยประมาณ 2-7 วัน มีผื่น หน้าแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง บางรายอาจมีถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด และอาจเห็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง ส่วนผู้ป่วยโควิด 19 จะไข้ต่ำถึงสูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ไอแห้ง หรือมีเสมหะ มีน้ำมูก หอบเหนื่อยหายใจลำบาก บางรายจะท้องเสีย อาเจียนส่วนในรายที่รุนแรงจะมีอาการปอดอักเสบ แต่จะไม่พบจุดเลือดออกตามผิวหนัง จึงต้องเร่งรณรงค์กระจายความรู้ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และร่วมป้องกันไม่ให้ไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง