รีเซต

คณะพูดคุยสันติสุขฯชี้ 'รอมฎอน' เห็นผล ไร้เหตุรุนแรง คาดชายแดนใต้เห็นผลรูปธรรมปีนี้

คณะพูดคุยสันติสุขฯชี้ 'รอมฎอน' เห็นผล ไร้เหตุรุนแรง คาดชายแดนใต้เห็นผลรูปธรรมปีนี้
มติชน
3 พฤษภาคม 2565 ( 14:57 )
40
คณะพูดคุยสันติสุขฯชี้ 'รอมฎอน' เห็นผล ไร้เหตุรุนแรง คาดชายแดนใต้เห็นผลรูปธรรมปีนี้

คณะพูดคุยสันติสุขฯชี้ ‘รอมฎอน’ เห็นผล ไร้เหตุรุนแรง เชื่อไว้วางใจมากขึ้น คาดชายแดนใต้เห็นผลรูปธรรมปีนี้ รอดูท่าทีมาเลย์เปลี่ยนคนเจรจาหรือไม่

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.4 สน.) ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.4 เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป เพื่อนำสันติสุขอย่างยั่งยืนหลังรอมฎอนสันติสุข

 

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า ในห้วงรอมฎอนที่ผ่านมา เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งกระบวนการมีเพียงเหตุการณ์เดียวคือที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ที่มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ 3 นาย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดจากกระบวนการแต่ไม่ได้เกิดจากกลุ่ม BRN ดังนั้น ถือว่าข้อตกลงบนโต๊ะพูดคุย ทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายามทำงานร่วมกัน จนกระทั่งการเกิดเหตุมีความลดน้อยลง ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกัน เป็นความสำเร็จของประชาชนในพื้นที่ที่ได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบสุข และในห้วงต่อไปก็จะขยายผลสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสุขในเกิดขึ้นพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า แนวทางของคณะพูดคุยและนโยบายของภาครัฐมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ในอนาคตอาจจะมีเข้ามาร่วมในกลไกต่างๆ ทั้งการปรึกษาหารือในพื้นที่ หรือกลไกแสวงหาทางออกทางการเมือง ซึ่งทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมได้ สำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นกลไกของแต่ละฝ่าย ไม่ใช่กลไกร่วม แต่ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาใช้กลไกร่วมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการยุติความรุนแรง

“จากการพูดคุยรอบล่าสุดที่ผ่านมาได้มีการตกลงกันว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะปฏิบัติร่วมกันในห้วงที่ผ่านมา และร่วมขยายผลเพื่อสันติสุขต่อไป สำหรับผู้อำนวยความสะดวกทางฝั่งมาเลเซียที่จะหมดวาระ ขณะนี้ไม่ทราบว่าทางประเทศมาเลเซียจะใช้คนเดิม หรือจะให้ใครมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อไป ซึ่งหากเปลี่ยนคนก็คงจะต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจกันใหม่มากขึ้น แต่เนื่องจากเป็นการพูดคุยที่ต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักในห้วงปีนี้จะพยายามพูดคุยให้มีการยุติความรุนแรงให้ได้ จากการร่วมกันได้ในเดือนรอมฎอนถือเป็นก้าวสำคัญที่จะมีการไว้วางใจกันมากขึ้น คาดว่าน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในปีนี้

 

“นอกจากนี้ คณะพูดคุยได้นำความต้องการและข้อคิดเห็นจากประชาชนไปร่วมพูดคุย โดยเรื่องการลดความรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ประชาชนมีความเห็นตรงกัน ซึ่งจะกำหนดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยผลักดันให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าต่อไป เพื่อนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน” พล.อ.วัลลภกล่าว

 

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า การพูดคุยเพื่อสันติสุขระหว่างกลุ่ม BRN กับคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่สำคัญคือตกลงร่วมกันที่จะยุติความรุนแรงตลอดช่วงเดือนรอมฎอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป้าหมายของข้อตกลงดังกล่าวคือเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่สงบสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตลอดห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มกระบวนการ ส่งผลให้ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนได้อย่างราบรื่น เป็นเดือนรอมฎอนอันประเสริฐอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง