รีเซต

ปักกิ่งมี 'แหล่งมลพิษพีเอ็ม 2.5' ในท้องถิ่นลดลง

ปักกิ่งมี 'แหล่งมลพิษพีเอ็ม 2.5' ในท้องถิ่นลดลง
Xinhua Thai
6 กันยายน 2564 ( 19:47 )
28
ปักกิ่งมี 'แหล่งมลพิษพีเอ็ม 2.5' ในท้องถิ่นลดลง

ปักกิ่ง, 6 ก.ย. (ซินหัว) -- รายงานฉบับหนึ่ง ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันจันทร์ (6 ก.ย.) เปิดเผยว่ากรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนมีปริมาณสุทธิของฝุ่นพีเอ็ม2.5 (PM2.5) ลดลง อย่างไรก็ดีการกระจายตัวของฝุ่นอันตรายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น

 

หลิวเป่าเซี่ยน ผู้อำนวยการศูนย์สังเกตการณ์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครปักกิ่ง เปิดเผยผลการวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่นพีเอ็ม2.5 ในกรุงปักกิ่ง ณ การประชุมปักกิ่ง อินเตอร์เนชันนัล ฟอรัม ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์และสภาพภูมิอากาศในกรุงปักกิ่ง ระหว่างงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS)

 

ฝุ่นพีเอ็ม2.5 หรืออนุภาคในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เนื่องจากแหล่งกำเนิดของฝุ่นพีเอ็ม2.5 นั้นมีความซับซ้อนมาก การวิเคราะห์แหล่งที่มาของมันจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดวัตถุประสงค์หลักและลำดับความสำคัญในการควบคุมมลพิษจากฝุ่นประเภทนี้

 

รายงานดังกล่าว ระบุว่าการปล่อยฝุ่นพีเอ็ม2.5 ในปักกิ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของการปล่อยมลพิษทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน รวมถึงแหล่งกำเนิดจากการดำเนินชีวิต เช่น การใช้ตัวทำละลาย การซ่อมบำรุงรถยนต์ และการจัดเลี้ยง ตลอดจนฝุ่นและแหล่งอุตสาหกรรม

 

การแพร่กระจายของฝุ่นพีเอ็ม2.5 ในปักกิ่งครองสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 สูงกว่าผลการวิเคราะห์ในปี 2018 เกือบร้อยละ 10 และตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงสู่ระดับมากกว่าร้อยละ 60 ในช่วงวันที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรง

 

ทั้งนี้ หลิวกล่าวว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ลักษณะมลพิษของปักกิ่งจึงกำลังคล้ายกับหลายเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง