รีเซต

กทม.เปิด 9 พื้นที่จัดโซนนิ่งใหม่ ให้สอดรับกับการขยายตัวของเมือง

กทม.เปิด 9 พื้นที่จัดโซนนิ่งใหม่ ให้สอดรับกับการขยายตัวของเมือง
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2567 ( 15:58 )
85
กทม.เปิด 9 พื้นที่จัดโซนนิ่งใหม่ ให้สอดรับกับการขยายตัวของเมือง

กทม. เปิด 9 พื้นที่มีการจัดโซนนิ่งใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะตามการให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ เน้นใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS  เปิดเผยว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำและนำเสนอ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ได้มีการศึกษา แก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อกำหนดต่าง ๆ จากผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2556) ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง  รวมถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

โดยประเด็นที่น่าสนใจของ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) คือ กทม. มีการเพิ่มรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม 26 ประเภท ขึ้นเป็น 31 ประเภท โดยเป็นการเพิ่มรายละเอียดและข้อกำหนดการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชย กรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือที่นิยมเรียกกันว่า “โซนนิ่ง” ในอีกหลายพื้นที่เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะตามการให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ โดยมี 9 พื้นที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนโซนนิ่งได้ดังนี้

1. กรุงรัตนโกสินทร์

2. รัชโยธิน 

3. ดอนเมือง-หลักสี่ 

4.ลาดพร้าว-รามอินทรา 

5. ศรีนครินทร์ 

6. มีนบุรี 

7. ทางน้ำหลากฝั่งตะวันออก 

8. ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา 

9. วงเวียนใหญ่-สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้ การปรับโซนนิ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มศักยภาพให้เจ้าของที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ในพื้นที่รัชโยธินที่มีการปรับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.5-ย.7) เป็นหนาแน่นมาก (ย.11-ย.13) หมายความว่าด้วยขนาดที่ดินเท่าเดิมเจ้าของที่ดินจะสามารถ ก่อสร้างอาคารได้พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-50 เป็นต้น

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังทำให้เจ้าของที่ดินสามารถพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ได้โดยเฉพาะ อาคารสำนักงาน หรืออาคารพาณิชยกรรมขนาดเกิน 10,000 ตร.ม. ที่แต่เดิมแล้วพื้นที่ประเภท ย.5-ย.7 จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ประเภทนี้ได้

การจัดโซนนิ่งเป็นเพียงหนึี่งตัวอย่างของการปรับปรุงครั้งนี้ ยังมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีก ซึ่งขณะนี้ กทม. ได้เปิดให้ประชาชนสามารถรับหนังสือแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2566 จนถึง 22 ม.ค. 2567 และหากสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กทม.วางไว้ได้ก็มีโอกาสที่จะสามารถบังคับใช้ได้ในปี 2568


ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง