รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. “เศรษฐา 1/1”

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. “เศรษฐา 1/1”
TNN ช่อง16
28 เมษายน 2567 ( 11:43 )
25
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. “เศรษฐา 1/1”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาล "เศรษฐา 1/1" ตามที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้กราบบังคมทูลขอปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่านายเศรษฐายังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหม ตามข่าวที่เคยมีกระแสออกมาก่อนหน้านี้ มีการปรับรัฐมนตรี 4 คนออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 6 คนเข้ามาแทน


การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ให้อำนาจในการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง