รีเซต

คลังเผยตัดทิ้ง 6 กลุ่มอดรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ตรวจสอบครบ 24 ล้านคน 12 เม.ย.นี้

คลังเผยตัดทิ้ง 6 กลุ่มอดรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ตรวจสอบครบ 24 ล้านคน 12 เม.ย.นี้
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 18:01 )
868
9
คลังเผยตัดทิ้ง 6 กลุ่มอดรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ตรวจสอบครบ 24 ล้านคน 12 เม.ย.นี้

คลังเผยตัดทิ้ง 6 กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาท 12 เม.ย.ตรวจสอบครบ 24 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ล่าสุดจนถึงวันที่ 8 เมษายน มียอลงทะเบียนแล้ว 24 .28 ล้านคน ขอยกเลิกไปแล้ว 3.7 แสนคน โดยกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน 5 พันบาท มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.อายุไม่ถึง 18 ปี 2.ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่นแม่บ้าน 3.ข้าราชการหรือบำนาญ 4.อยู่ในระบบประกันสังคม.5. เกษตรกรกำลังมีมาตรการมาช่วยเหลือเพิ่มเติม  6.นักเรียนหรือนักศึกษา  คนที่อยู่ใน 6 กลุ่มถูกตัดทิ้งทั้งหมดและจะมีการSMSไปบอกว่าเพราะอะไร

นายลวรณ กล่าวว่า ไทยมีประชาชน 66 ล้านคน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาคัดกรอง พบว่า กลุ่มที่ควรได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทมีประมาณ 8 ล้านคน แบ่ง เป็นกลุ่มอาชีพอิสระมาตรา 39 มาตรา 40 ประมาณ 5 ล้านคน และที่ไม่อยู่ในระบบประกัน 3 ล้านคน เช่น ค้าขาย อาชีพอิสระรับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตกหล่น  โดยขอเวลาคัดครองผู้ลงทะเบียนทั้งหมดรอบแรกและแจ้งว่าจะได้รับเงิน และไม่ผ่านเกณฑ์ หรือขอเอกสารเพิ่มภายในวันที่ 12 เมษายนนี้ หลังจากนั้นหากต้องขอเอกสารเพิ่มจะแจ้งให้ทราบและส่งเอกสารทางออนไลน์ และคัดครองรอบที่ 2 และคัดกรองในรอบที่ 3 ถ้ายังไม่มั่นใจจะส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย

นายลวรณ กล่าวว่า แรงงานอิสระอยู่ในเป้าหมาย  8 ล้านคน ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินทันที แต่ต้องดูว่าโควิด-19 สร้างผลกระทบไหมต้อง และต้องมีการหาตัวตน 8 ล้านคนให้เจอเช่น คือ 1.อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริง 2. ดูการประกอบอาชีพในการลงทะเบียน เช่น ค้าขายจริงไหม 3.เป็นผู้ประกอบขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่ภัตตาคาร แผงขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิดไม่ใช่เจ้าของตลาด ซึ่งภัตตาคาร เจ้าของตลาดสามารถไปขอความช่วยเหลือในช่วงทางอื่น เช่น พักหนี้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟท์โลน) 4.อาชีพอิสระบางประเภทไม่ได้รับกระทบจากโควิด-19 โดยตรง เช่น ค้าขายออนไลน์ยังค้าขายได้ตามปกติ  รับจ้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้างรัฐไม่มีคำสั่งปิดสถานประกอบการ โปรแกรมเมอร์ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

นายลวรณ กล่าวว่า ส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปหากเป็นอดีตข้าราชการได้รับบำนาญจากภาครัฐและไปทำอาชีพเสริมอื่น ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5 พัน แต่ถ้าค้าขายมาตลอดชีวิต มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา จะสามารถตรวจสอบได้เร็วหากฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถ้าใครไม่มีฐานข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบระยะหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง