เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!
TNN ช่อง16
9 เมษายน 2564 ( 08:00 )
901
เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเดือนเมษายน 2564 โอนเข้าวันนี้!

วันนี้ (9 เม.ย.64) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 9 เมษายน 2564 รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

ทั้งนี้ กำหนดการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มีนาคม 2564

โดยจะมีการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตร

สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

4.กดค้นหาข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง