ส.อบต.ราชาเทวะ บุกร้องดีเอสไอ สอบเสาไฟกินรี ส่อฮั้วประมูล ราคาสูงเกินจริง

ส.อบต.ราชาเทวะ บุกร้องดีเอสไอ สอบเสาไฟกินรี ส่อฮั้วประมูล ราคาสูงเกินจริง
ข่าวสด
13 กรกฎาคม 2564 ( 15:58 )
15
ส.อบต.ราชาเทวะ บุกร้องดีเอสไอ สอบเสาไฟกินรี ส่อฮั้วประมูล ราคาสูงเกินจริง

 

ส.อบต.ราชาเทวะ บุกร้องดีเอสไอ สอบเสาไฟกินรี อาจเข้าข่ายฮั้วประมูล ราคาสูงเกินจริง ติดตั้งทั่วพื้นที่ สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ฟังคำทักท้วง

 

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายเสมอ น้อยวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ 3 (ส.อบต.ราชาเทวะ) และสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)เรื่องขอให้เข้ามาตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ของ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ว่าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 

 

 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ อบต.ราชาเทวะ อาจจะมีความไม่ถูกต้อง โปร่งใส ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงเกินความจำเป็น และติดตั้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินมากเกินไปหรือไม่

 

 

 

ผู้ร้องที่ปรากฏรายชื่อท้ายหนังสือฉบับนี้ เป็นประชาชนที่มีภูมิสำเนาและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลราชาเทวะมานานหลายสิบปี ได้พบเห็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเสาไฟกินรีของ อบต.ราซาเทวะ มาหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งกรมทางหลวงเคยสั่งให้รื้อเสาไฟกินรีที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากพื้นที่ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เคยตรวจสอบพบความบกพร่องในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีในช่วงปี 2556 มาแล้ว แต่ทำไม อบต.ราชาเทวะ จึงยังดำเนินการจัดซื้อเสาไฟกินรีอีกหลายครั้งและจัดซื้อเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ผู้ร้องและชาวบ้านในพื้นที่เคยทักท้วงหลายครั้งแล้วว่า ควรใช้เสาไฟและโคมไฟส่องสว่างแบบธรรมดาทั่วไปที่ติดตั้งตามถนน ก็เพียงพอต่อการให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ แต่หากจะใช้เสาไฟกินรีเพื่อความสวยงาม ก็ควรจะติดตั้งเฉพาะที่ถนนสายหลักหรือสถานที่สำคัญเท่านั้น ไม่ควรติดตั้งทั่วทุกพื้นที่ของตำบลราชาเทวะ และไม่ควรติดตั้งถี่มากเกินไป เพราะทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ

 

 

แต่ทางผู้บริหารของ อบต.ราชาเทวะ ก็ไม่สนใจรับฟังคำทักท้วงของประชาชนในพื้นที่ และยังดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟกินรีเป็นจำนวนมากกว่าหมื่นต้น ด้วยงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท และที่สำคัญมีเพียงบริษัทเดียวที่ชนะการประมูล จึงทำให้สงสัยว่าอาจจะมีการประมูลแบบไม่โปร่งใส หรืออาจจะมีการฮั้วประมูลกันหรือไม่ จึงทำให้ราคาที่ประมูลได้สูงผิดปกติ

 

 

ผู้ร้องจึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการตรวจสอบ สอบสวน สืบสวนว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรมกินรีฯ ของ อบต.ราชาเทวะ นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีการฮั้วประมูลหรือกระทำผิดกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐหรือไม่ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประเทศชาติหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง