รีเซต

สกพอ.เดินหน้า “บัณฑิตอาสา” ขับเคลื่อน อีอีซี

สกพอ.เดินหน้า “บัณฑิตอาสา” ขับเคลื่อน อีอีซี
TNN ช่อง16
14 กรกฎาคม 2563 ( 16:57 )
44
สกพอ.เดินหน้า “บัณฑิตอาสา” ขับเคลื่อน อีอีซี

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ อีอีซี  กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกสำรวจผลกระทบจากการพัฒนา อีอีซี  และพัฒนาพื้นที่ชุมชน รวมถึงสร้างโอกาส และส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ให้กระจายความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาชุมชนที่ดีและยั่งยืน เป็นผลดีต่อการพัฒนา อีอีซี ในระยะยาว โดยภาครัฐได้เน้นเรื่องการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ อีอีซี ดังนั้น นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงได้ผลักดันโครงการฯ   

สำหรับโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่ อีอีซี  เป็นแนวคิดที่ทาง สกพอ.  ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำขึ้นมาเนื่องจากในช่วงนี้เด็กจบใหม่ โดยเฉพาะ ระดับปริญญาตรีมีโอกาสตกงานค่อนข้างสูงและหางานตามบริษัทต่างๆค่อนข้างยาก  โดย สกพอ. ได้พยายามให้เด็กกลุ่มนี้เข้ามามาทำงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรจะได้เทียบโอนหน่วยกิตได้ 6 หน่วยกิต ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับการเรียนในอนาคต เช่น คณะรัฐศาสตร์ หรือ พัฒนาชุมชน ได้ ส่วนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะเลือกจากผู้สำเร็จปริญญาตรี จากอำเภอต่างๆ อำเภอละ 3 คน ซึ่งจะมีการสำรองไว้อีก 3 คน สำหรับโครงการในระยะต่อไป

ด้านนายณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง และทางอาจารย์จะเข้าไปส่วนร่วมให้กับบัณฑิตช่วงลงพื้นที่ ในส่วนของบัณฑิตอาสาที่ผ่านการอบรมแล้วจะนำหลักสูตรอบรมภาคทฤษฏี 10 วัน ภาคปฏิบัติ 15 วัน มาเก็บไว้ในธนาคารเครดิต ซึ่งจะนำเก็บไว้เป็นหน่วยกิต เพื่อให้บัณฑิตอาสาที่ต้องการจะเรียนต่อในปริญญาโท นำมาเทียบโอนหน่วยกิตต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง