รีเซต

หนุ่มสาวโรงงานอุตสาหกรรมติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่ม

หนุ่มสาวโรงงานอุตสาหกรรมติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่ม
มติชน
14 กันยายน 2564 ( 11:38 )
57
หนุ่มสาวโรงงานอุตสาหกรรมติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่ม

หนุ่มสาวตามนิคมอุตสาหกรรมทั้ง อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ ติดต่อมากกว่า 10 คลัสเตอร์ หลายแห่ง ผู้ว่าฯ-บริษัทฯแจ้งเตือน ล่าสุดยอดระบาดเพิ่ม 276 ราย พร้อมเร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่มที่เทศบาลเมืองหนองกี่รองรับ

 

 

วันที่ 14 ก.ย.64 นายวรพันธุ์ สุวรรณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรีมี ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุข้อความว่า

 

 

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงค้นหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD-19) พบพนักงานของ บริษัท สุรพลนิชิเรฟิดส์ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี และบริษัท สุรพลชูพรีมฟู้ดส์ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับพนักงานของ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุรพลชูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ดังนี้

 

 

 

1. หากท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน


2. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือผิดปกติอื่น ๆ ให้พบแพทย์โดยทันที


3. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักของตนเองโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การซื้อเครื่อง


อุปโภคบริโภค ซื้อยารักษาโรค ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ


4. งดการรับประทานอาหารและใช้ของร่วมกัน หากมีความจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว


5. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในครอบครัว


6. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในครอบครัว


7. หลีกเลี่ยงการพบปะกับญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ

 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขณะที่นายอุดม แนวสุขนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ได้เตรียม รพ.สนามเพื่อรองรับ หนุ่มสาวโรงงาน และประชาชนในพื้นที่เพิ่มแล้ว

 

 

ด้าน นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

 

 

พบผู้ติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 276 ราย เป็นผู้ป่วยละสมันพื้นที่ 10.431 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา จำนวน 875 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 14 กันยายน 2564 จำนวน 11,310 ราย

 

จำแนกตาม คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 11,035 – 11,310
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 106 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก อิตาชิฯ อ.กบินทร์บุรี จำนวน 20 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 13 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สหเซเรน จำนวน 11 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแอดแวนเทจฟูตแวร์ จำนวน 9 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 9 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 6 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอไชต์ก่อสร้างท่าตูม (ระลอกใหม่) จำนวน 5 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทพูจิคูระฯ
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทปราจีนลาเท็กซ์ จำนวน 1 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ ฯ จำนวน 1 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท LETA Stone ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย
ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 73ราย
ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 16 ราย

การกระจายของผู้ป่วย นอกจังหวัดจำนวน 15 รายอ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 19 ราย อ.กบินทร์บุรีจำนวน 70 ราย อ. นาดีจำนวน 43 ราย อ. บ้านสร้าง จำนวน 1รายอ.ประจันตคามจำนวน 7 ราย อ. ศรีมหาโพธิ จำนวน 105 ราย อ. ศรีมโหสถจำนวน 16 ราย

ด้านผู้บริหารของบริษัทผลิตอิเลคทรอนิคส์ยักษ์ใหญ่ อ.ศรีมหาโพธิ Western Digital บริษัท บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรu ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้ยงกันการแพร่ระบาดชื้อไรรัส COVID-19 ภายในสถานประกอบการ

สืบเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ และทาง สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิได้เข้ามาประเมินและร่วมกันหา มาตรการในการป้องกันเชื้อไม่ให้มีการระบาดเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และเข้มงวด โดยได้เพิ่มเติมมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้

1. ปิดพื้นที่การผลิตที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง เพื่อทำการฆ่าเชื้อ และหยุงการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน พ ศ. 2564 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-พื้นที่ผลิด HSA (Head Stag Anently) Phase: 1 จำนวนหนักงานในพื้นที่การผลิต 1,206 คน
-พื้นที่ การจัดเตรียม Part Detvery ใน HDA (Hard Disk Assembly) จำนวนพนักงาน ในพื้นที่การผลิต 711 คน

2 .ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 ด้วยชุดตรรจ ATK ทันที และให้พนักงานที่มีผลการตรวจเป็นบวกเข้ารับการ AT-PCR test ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงทำการกักกันตัวเอง ของพนักงาน ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อสังเกตอาการในที่ พัก เป็นเวลา 14 วัน หรือตามคำแนะนำ ของ แพทย์ โดย มีการฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด ปัจจุบันมีการตรวจ หาเชื้อ ให้กับพนักงานไป แล้ว จำนวนกว่า 3,500 คน

3.จัดเตรียมพื้นที่ ภายในพื้นที่หอพักบริษัท จำนวน 192 เตียง เพื่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ใน
กรณีที่จำนวนเตียงในโรงยาบาลไม่เพียงพอซึ่งสมารถดำนินการให้ทันที

4.จำนวนการฉีดวัคซีนของพนักงาน
-ปัจจุบันมีพนังานได้รับ วัคซีน (ซีโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แล้วทั้งสิ้น 95% (10,402 คน)
-และมีพนักงานใด้รับวัดชีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วจำนวน 93.5% (10,200 คน) ของจำนวนพนักงานทั้งมด

5. จัดเพิ่มมาตราการในการยกพื้นที่ แยกกลุ่มการเข้า ใช้บริกรร่วมกันของหนักงานในที่ส่วนกลางภายในบริษัทฯ เช่นโรงอาหรร หัองพัก ผ่อน ล็อคเกอร์ ท้องน้ำ เป็นต้น

6.พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการผลิต เช่น พนักงานสำนักงาน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต ให้มีการทำงานที่บ้าน ทั้งหมด จำนวนกว่า 1200 คน

7.ให้พนักงานที่มี อาการ การ คล้ายจะเป็นไข้ หรือ มี อาการข้างเคียง รวมถึงบุคคลที่ ไปในพื้นที่เสี่ยง หยุด งานทั้งหมดเพื่อสังเกตอาการ และเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในบริษัทฯ

8. เน้นให้พนักงานยึคถือการป้องกันโควิค19 ตามมาตราการ อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ละทำงานร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อคนส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อทำ ให้พนักงานทุกคนรวมถึงชุมชนรอบข้างมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพสูงสุดขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะ ดำเนินการในทุกวิธีการเพิ่มเติมทุกมาตรการและปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน โรค covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุดและพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ ที่ยากลำบาก นี้ไปด้วยกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง