รีเซต

ทร.ส่งเรือ ต.995 ลาดตระเวนรอยต่อน่านน้ำไทย-มาเลย์ หลังเหตุไล่ชนเรือประมงไทย

ทร.ส่งเรือ ต.995 ลาดตระเวนรอยต่อน่านน้ำไทย-มาเลย์ หลังเหตุไล่ชนเรือประมงไทย
มติชน
18 กันยายน 2563 ( 15:57 )
108
ทร.ส่งเรือ ต.995 ลาดตระเวนรอยต่อน่านน้ำไทย-มาเลย์ หลังเหตุไล่ชนเรือประมงไทย

ศรชล.ส่งเรือรบ ต.995 ลาดเฝ้าชายแดนสตูล เรียกความเชื่อมั่นเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมแสดงแสงยานุภาพไม่เห็นด้วยการปฏิบัติเกินกว่าเหตุทางการมาเลเซียเป็นเหตุให้ลูกเรือประมงพื้นบ้านเสียชีวิต

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) บูรณาการกำลังทางเรือจาก ศรชล.ภาค 3, ทรภ.3, ส.รน.3 กก.9 บก.รน., ด่านศุลกากรสตูล, สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตุล, สนง.ประมงจังหวัดสตูล, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล และ นป.สอ.รฝ.452 ทร.)

 

โดยน.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด สต. ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังทางเรือ โดยมีผู้แทนหน่วยใน ศรชล.จังหวัด สต. ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยกำลังทางเรือ เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวนแสดงกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณรอยต่อระหว่างน่านน้ำไทย – มาเลเซีย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน และสร้างความเชื่อมันให้กับชาวประมงไทย ที่ทำการประมงในพื้นที่น่านน้ำไทยบริเวณเขตรอยต่อดังกล่าว อีกทั้งแจ้งเตือนเรือประมงและเรืออื่น ๆ ในพื้นที่ให้ระมัดระวังการรุกล้ำและการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน

 

โดยจะมีเรือต.995 จากทัพเรือภาคที่ 3 และเรือจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และเรือจากต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง ร่วมลาดตระเวนลอยต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชาวประมงพื้นบ้านแล้ว ยังเป็นการแสดงแสงยานุภาพถึงการไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุของทางการมาเลเซีย กับลูกเรือประมงพื้นบ้านไทยเสียชีวิต 1 คนบริเวณน่านน้ำชายแดน โดยภารกิจจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ ก่อนการประชุมหารือระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศ ถึงแนวทางการปฏิบัติงานในทะเลน่านน้ำรอยต่อระหว่างประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง