คลัสเตอร์น.ร.ประถมติดโควิด 'สพป.สระแก้วเขต2' แจ้งปิดเรียนแล้ว 59 โรงเรียน

คลัสเตอร์น.ร.ประถมติดโควิด 'สพป.สระแก้วเขต2' แจ้งปิดเรียนแล้ว 59 โรงเรียน
มติชน
1 กรกฎาคม 2564 ( 07:27 )
15
คลัสเตอร์น.ร.ประถมติดโควิด 'สพป.สระแก้วเขต2' แจ้งปิดเรียนแล้ว 59 โรงเรียน

 

กรณีที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายสู่บุตรหลานในระบบโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดโรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น แต่พบว่าโรคโควิด-19 ได้เกิดแพร่ระบาดและพบในกลุ่มนักเรียน และเพื่อป้องกันระบาด ของโรคโควิด-19 สู่นักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และมัธยมศึกษาหลายแห่ง จึงได้ประกาศปิดโรงเรียนต่อไปอีก จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์แทน
ทางด้านนายอัมพล หันทะยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เผยว่า ในขณะนี้ได้รับรายงานจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 พบมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ปกครอง และมีเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อ ไปโรงเรียนด้วย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงแจ้งให้ให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อพิจารณาในการบริหารภายในโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร และขณะนี้ได้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 59 แห่งได้ปิดโรงเรียน โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ และทราบว่า หลายโรงเรียน ทำการเปิดกาเรียนการสอนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่จะป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง