ร้อยเอ็ด ยังติดพุ่ง! วันเดียว 93 ราย ส่วนใหญ่จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษา

ร้อยเอ็ด ยังติดพุ่ง! วันเดียว 93 ราย ส่วนใหญ่จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษา
ข่าวสด
17 กรกฎาคม 2564 ( 01:04 )
20
ร้อยเอ็ด ยังติดพุ่ง! วันเดียว 93 ราย ส่วนใหญ่จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษา

 

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวเพิ่มขึ้น 93 ราย ส่วนใหญ่จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,261 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 93 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 1,261 ราย รักษาหายเพิ่ม 49 รายรักษาหายสะสม 511 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 739 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย

 

 

สำหรับซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 81 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 54 ราย/ จ.ปทุมธานี 14 ราย/ จ.สมุทรปราการ 5 ราย / จ.สมุทรสาคร 6 ราย จังหวัดอื่นๆ 2 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 ราย จำแนกรายอำเภอ ดังนี้

 

 

1.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 2 ราย

 

 

2.อำเภอจังหาร 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 8 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ

 

 

3.อำเภอเกษตรวิสัย 15 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 10 ราย และ จ.ปทุมธานี 4 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย

 

 

4.อำเภอปทุมรัตต์ 14 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 6 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 2 ราย

 

 

5.อำเภอโพนทอง 8 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ / เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย

 

 

6.อำเภออาจสามารถ 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

 

 

7.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 3 ราย

 

 

8.อำเภอหนองพอก 4 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางกลับ จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

9.อำเภอโพธิ์ชัย 3 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

10.อำเภอศรีสมเด็จ 3 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ / เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ คลัสเตอร์บิ๊กซี สุวรรณภูมิ 1 ราย

11.อำเภอโพนทราย 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

12. อำเภอหนองฮี 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 1 ราย

13. อำเภอสุวรรณภูมิ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 1 ราย

 

มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 36
1.ผู้ติดเชื้อจากพื้นที่จังหวัดอื่นที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1)ประสานการเดินทางล่วงหน้ากับ โรงพยาบาลหรือศูนย์รับช่วยเหลือตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง 1.2)เมื่อได้รับลงทะเบียนและการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 1.3)เมื่อเดินทางถึงพื้นที่จะต้องรายงานตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือตามที่นัดหมาย พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้โรงพยาบาลประเมินการรักษาพยาบาล 1.4) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/สถานที่กักกันตัว ตามการประเมินของเจ้าหน้าที่

 

 

2.ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนทั่วไป
2.1)หากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอน

 

 

ดังนี้ 1)แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 2)เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 3)ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด 4)กักตัว 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

2.2.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ (นอกจาก 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอน ดังนี้ 1) แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 2)เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 3)ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด 4)ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง