TrueID

กรมชลฯเดินหน้าไล่น้ำเค็ม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 11 จุด แนวคลองพระยาบรรลือลงสู่ม.เจ้าพระยา

กรมชลฯเดินหน้าไล่น้ำเค็ม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 11 จุด แนวคลองพระยาบรรลือลงสู่ม.เจ้าพระยา
มติชน
15 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:48 )
57
กรมชลฯเดินหน้าไล่น้ำเค็ม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 11 จุด แนวคลองพระยาบรรลือลงสู่ม.เจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 8 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามคลองพระยาบรรลือ (หน้าที่ว่าอำเภอลาดบัวหลวง) ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทาน   ที่ 11 โดยนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองดึงผ่านประตูระบายน้ำคลองจระเข้สามพันมาลงแม่น้ำท่าจีนและผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้าคลองพระยาบรรลือเพื่อผลักดันไล่น้ำเค็มในคลองพระยาบรรลือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปซึ่งสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 760,300 ลูกบาศก์เมตร

 

นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแนวคลองพระยาบรรลือนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้งหมด 11 จุด คือในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 2 จุด จังหวัดนครปฐม 2 จุดและในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก 7 จุด ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จไป 2 จุด คือที่ สะพานหน้า อ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และที่สะพานหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาและคงเหลืออีก 9 จุด และภายใน 17 กุมภาพันธ์  นี้จะติดตั้งให้ครบ 5 จุดแรกและเริ่มเดินเครื่องเพื่อไล่น้ำเค็มระลอกใหม่และจะติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

นายสุพิศเปิดเผยว่า สำนักเครื่องจักรกลได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง