รีเซต

APCS เผย 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อต 13.67% ให้ SUPER

APCS เผย 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อต 13.67% ให้ SUPER
ทันหุ้น
6 กรกฎาคม 2565 ( 17:24 )
76
APCS เผย 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อต 13.67% ให้ SUPER

#APCS #ทันหุ้น-บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ APCS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า วันนี้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทผ่านระบบ Big Lot Board  จำนวน  90,225,632 หุ้น หรือ 13.67% เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งนายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน ได้ขายหุ้นของบริษัท ให้กับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างนี้ไม่เข้าข่ายทำให้ SUPER มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง