รีเซต

จีนเผยแผนผลักดัน 'การเติบโตสีเขียว' ของภาคอุตสาหกรรม

จีนเผยแผนผลักดัน 'การเติบโตสีเขียว' ของภาคอุตสาหกรรม
Xinhua
2 สิงหาคม 2565 ( 10:32 )
17
จีนเผยแผนผลักดัน 'การเติบโตสีเขียว' ของภาคอุตสาหกรรม

ปักกิ่ง, 1 ส.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (1 ส.ค.) จีนเปิดเผยแผนการส่งเสริมการเติบโตอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุด

แผนการข้างต้นจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ระบุว่าการใช้พลังงานต่อหน่วยมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้ทางธุรกิจรายปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน (ราว 106 ล้านบาท) จะลดลงร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับปี 2020 ภายในปี 2025จีนจะพยายามส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ควบคุมการพัฒนาโครงการระดับล่างที่ใช้พลังงานและปล่อยมลพิษสูง ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำนอกจากนั้นสัดส่วนของยานยนต์พลังงานใหม่และพลังงานสะอาดจะอยู่ที่ราวร้อยละ 40 ของยานยนต์ใหม่ทั้งหมด และความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์จะลดลงร้อยละ 25 และร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2020 ภายในปี 2030ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำของภาคอุตสาหกรรม พร้อมกระตุ้นการประยุกต์ใช้และการส่งเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาทางดิจิทัลที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง