รีเซต

แบงก์กสิกรลดทุน 239ล้าน

แบงก์กสิกรลดทุน 239ล้าน
TNN ช่อง16
18 กันยายน 2563 ( 08:11 )
463
แบงก์กสิกรลดทุน 239ล้าน

ธนาคารกสิกรไทย รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ธนาคารฯ ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธนาคาร จำนวน 23,932,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และกำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนระหว่าง 31 สิงหาคมถึง 16 กันยายน 2563 นั้น 

ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ในจำนวนดังกล่าวได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ธนาคารจึงต้องลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ออก

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จึงมีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนลดทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ธนาคารดำเนินการดังกล่าวแล้ว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง