รีเซต

ศบศ.ไฟเขียว ช้อปดีมีคืน 23ต.ค.-31ธ.ค.กระตุ้นการจับจ่าย ลดภาษีได้ คาดเงินสะพัด 5.5 หมื่นล้าน

ศบศ.ไฟเขียว ช้อปดีมีคืน 23ต.ค.-31ธ.ค.กระตุ้นการจับจ่าย ลดภาษีได้ คาดเงินสะพัด 5.5 หมื่นล้าน
มติชน
8 ตุลาคม 2563 ( 08:43 )
139
ศบศ.ไฟเขียว ช้อปดีมีคืน 23ต.ค.-31ธ.ค.กระตุ้นการจับจ่าย ลดภาษีได้ คาดเงินสะพัด 5.5 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช้อปดีมีคืน ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง ภายใต้ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขาย หนังสือและสินค้า OTOP โดยไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564 โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนื่องจากการดำเนิน มาตรการทั้งหมด 55,500 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง