รีเซต

นักเรียนไทยทั่วยุโรป ยื่นจม.อียู จับตารัฐบาลไทย หวั่นเกิดรัฐประหาร

นักเรียนไทยทั่วยุโรป ยื่นจม.อียู จับตารัฐบาลไทย หวั่นเกิดรัฐประหาร
ข่าวสด
7 พฤศจิกายน 2563 ( 14:43 )
171
นักเรียนไทยทั่วยุโรป ยื่นจม.อียู จับตารัฐบาลไทย หวั่นเกิดรัฐประหาร

วันที่ 7 พ.ย.63 กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และกลุ่มประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรีย ,กังหันไทย ไล่เผด็จการ ,คณะราษฎรฝรั่งเศส ,คณะราษฎรเบลเยียม ,คณะราษฎรสกอตแลนด์ ,คณะราษฎรฮังการี

 

คน "ไท" ในฟินแลนด์ ,ภาคีนักเรียนไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตย ,เสรีไทยในอิตาลี ,เสรีไทยในนอร์เวย์ ,เสรีไทยในเดนมาร์ก ,เสรีไทยในสวีเดน และ เยอรมันนีขยี้เผด็จการ แถลงการณ์ร่วม ความว่า

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และคณะ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงสหภาพยุโรป เรียกร้องให้จับตาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

ในการบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการใช้กำลังตำรวจและทหารเข้าคุกคามนักกิจกรรมทางการเมือง และมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงได้มีการรวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่รัฐบาลเผด็จการ และมีการลงชื่อเข้าแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่าหนึ่งแสนรายชื่อ โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ ได้แก่

 

1) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาและทำการเลือกตั้งใหม่

2) เรียกร้องให้รัฐหยุดคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างการทางเมือง และ

3) เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน เพื่อให้สถาบันดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตอบโต้ข้อเรียกร้องดังกล่าว ด้วยการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรฐานสากลและหลักความได้สัดส่วนที่ปรากฏตาม Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020

 

รวมถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุกคาม กลั่นแกล้ง แจ้งจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรม และมิได้แสดงท่าทีหรือความตั้งใจที่จะประณีประนอมหรือพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งและกล่าวโดยนัยย์ถึงความเป็นไปได้ในการก่อ “รัฐประหาร"

 

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และคณะ จึงขอเรียกร้องให้สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประชาคมโลก จับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร อันเป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในด้านความมั่นคง สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยดำรงไว้ได้ซึ่งหลัก "เสรีประชาธิปไตย" อันเป็นหลักสากลที่รับรองว่ามนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ มีศักดิ์ศรีและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นประเทศที่จะวิวัฒน์ไปข้างหน้า จนสามารถทัดเทียมนานาชาติได้อย่างภาคภูมิสืบไป

 

หมายเหตุ : กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก อังกฤษ สกอตแลนด์ อิตาลี ออสเตรีย และฮังการี ที่มีใจฝักใฝ่ในระบอบเสรีประชาธิปไตย และเป็นกลุ่มพันธมิตรกับ Association for Thai Democracy, USA คณะราษฎรอินเตอร์เนชั่นแนล (Khana Ratsadon International) Taiwan Alliance for Thai Democracy และกลุ่มอื่น ๆ ในต่างประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง