รีเซต

ทิเบตปล่อย 'ปลา' สู่แหล่งน้ำกว่า 2.6 ล้านตัวแล้วในปีนี้

ทิเบตปล่อย 'ปลา' สู่แหล่งน้ำกว่า 2.6 ล้านตัวแล้วในปีนี้
Xinhua
13 กรกฎาคม 2565 ( 13:56 )
34
ทิเบตปล่อย 'ปลา' สู่แหล่งน้ำกว่า 2.6 ล้านตัวแล้วในปีนี้

ลาซา, 13 ก.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ขยายพันธุ์และปล่อยปลา 2.65 ล้านตัวแล้วในปีนี้ ซึ่งรวมถึงปลาเฉพาะถิ่นแม่น้ำลาซา 6 สายพันธุ์ เพื่อช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำท้องถิ่นต่อไป

ขณะนี้ทิเบตมีปลาพื้นเมือง 71 สายพันธุ์ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ย่อย โดยชื่อเจิน ประธานสถาบันเกษตรศาสตร์และสัตวบาลทิเบต ระบุว่าปัญหาหลายรูปแบบได้คุกคามทรัพยากรปลาพื้นเมืองของทิเบตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ การจับปลามากเกินไปในลุ่มแม่น้ำบางแห่ง การรุกรานของปลาจากแหล่งอื่น และการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

ปัญหาดังกล่าวกระตุ้นให้ทิเบตจัดกิจกรรมขยายพันธุ์และปล่อยปลานับตั้งแต่ปี 2009 และปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำมากกว่า 30 ล้านตัวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองทรัพยากรปลาท้องถิ่น

วั่งจิ่ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การประมง สังกัดสถาบันเกษตรศาสตร์และสัตวบาลทิเบต กล่าวว่าทรัพยากรปลาของทิเบตนั้นมีน้อย เติบโตช้า และมีความดกไข่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆ ทว่าการขยายพันธุ์และปล่อยปลาสามารถส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรปลาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของทิเบตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง