จบที่เดียว! ผู้ว่าสุราษฎร์ แนะ สมัครร้านค้าเราชนะ ง่าย-ไม่ยุ่งยาก ที่ศูนย์ราชการจังหวัด

จบที่เดียว! ผู้ว่าสุราษฎร์ แนะ สมัครร้านค้าเราชนะ  ง่าย-ไม่ยุ่งยาก ที่ศูนย์ราชการจังหวัด
TNN ช่อง16
18 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:15 )
70
จบที่เดียว! ผู้ว่าสุราษฎร์ แนะ สมัครร้านค้าเราชนะ  ง่าย-ไม่ยุ่งยาก ที่ศูนย์ราชการจังหวัด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”  ชั้น 1 อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน  ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำน้ำดื่มจำนวน 10 แพ็ค  ไปส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไว้มอบให้ประชาชนทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ที่ขัดข้องในการลงทะเบียน  ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และผู้ประกอบที่การเดินทางมาลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ "  ได้ดื่มกิน  ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใส  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน  มีน้ำดื่มและอากาศเย็นสบาย     

นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ เราชนะ ” ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งส่งทีมชุดเคลื่อนที่สำนักงานคลังจังหวัดและธนาคารกรุงไทย  ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 16 อำเภอ วันละ 2 อำเภอ  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา  ได้ดำเนินการช่วยให้ประชาชนลงทะเบียนได้สำเร็จแล้วจำนวน 2,025 ราย  โดยแยกเป็นการลงทะเบียนที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 222 ราย  ที่ อ.บ้านตาขุน จำนวน 295 ราย  ที่ อ.คีรีรัฐนิคม จำนวน 349 ราย  ที่ อ.เกาะสมุย 508 ราย  และที่ อ.ชัยบุรี จำนวน 651ราย  ซึ่งประชาชนและ ผู้สูงอายุทุกคนสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จจบในที่เดียว

     


นายวิชวุทย์  จินโต กล่าวว่า  ทีมชุดเคลื่อนจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอีก 13 อำเภอ  และจากระยะเวลาการลงทะเบียนคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนลงทะเบียนได้ถึง 10,000 ราย  ซึ่งผู้สูงอายุ ผู้ที่ขัดข้องในการลงทะเบียน  ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  และเจ้าของร้านค้า  ที่ยังเข้าร่วมโครงการไม่ได้  สามารถที่จะมา "สมัครร้านค้าเราชนะ"ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางไม่แออัด  มีที่นั่งพักและมีที่จอดรถสะดวกสบาย  นอกจากนี้ในส่วนผู้ป่วยติดเตียงจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทีมเราชนะ  ลงพื้นที่ไปทำบัตรประชาชนและลงทะเบียน “เราชนะ” ให้ถึงที่บ้านอีกด้วย  เป็นการอำนวยความสะดวก  เพื่อผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง