สอบครู ผช.ทั่วประเทศ! เฉพาะพิษณุโลก รับ 24 อัตรา สมัครกว่า 1 พันคน

สอบครู ผช.ทั่วประเทศ! เฉพาะพิษณุโลก รับ 24 อัตรา สมัครกว่า 1 พันคน
มติชน
29 สิงหาคม 2563 ( 12:18 )
61
สอบครู ผช.ทั่วประเทศ! เฉพาะพิษณุโลก รับ 24 อัตรา สมัครกว่า 1 พันคน

สอบครูผช.ทั่วประเทศ! เฉพาะพิษณุโลก รับ 24 อัตรา สมัครกว่า 1 พันคน

 

วันที่ 29 สิงหาคม ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 1,100 คน เดินทางมาสอบแข่งขันกันจำนวนมาก โดยมีหน่วย EOD ตชด.31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี นำเครื่อง walk scan ตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ผู้เข้าสอบทุกคนขณะเดินขึ้นอาคารสอบ สแกนตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและตรวจค้นร่างกายอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าห้องสอบอย่างเข้มงวด โดยมีนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 ประธานสนามสอบ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

 

นายลือชัย ชูนาคา ศธจ.พิษณุโลก กล่าวว่า การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เปิดอัตราการบรรจุ 24 อัตรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุม รวมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต หรือที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นธรรม ขอให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความโปร่งใสและให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุด

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.พิษณุโลก) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 ตามกลุ่มวิชา 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา 2.กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา 3.กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 7 อัตรา 4. กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา 5.กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา 6.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา และ 7.กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง