รีเซต

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" แบบวิถีใหม่

วันมาฆบูชา ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" แบบวิถีใหม่
TNN ช่อง16
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 00:31 )
245
วันมาฆบูชา ชี้พิกัด "เวียนเทียนออนไลน์" แบบวิถีใหม่

วันมาฆบูชา 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต


ปีนี้เนื่องจากโควิด-19 ระบาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลและเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว


มหาเถรสมาคม จึงมีมติให้พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะส


โดยพุทธศาสนิกชน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเวียนเทียนในวันมาฆบูชา แบบ New Normal 


นอกจากนี้เพจ "กรมการศาสนา" ก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วม "เวียนเทียนออนไลน์" ด้วยเช่นกัน ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com  ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง