เริ่มวันนี้! รฟท. ขายตั๋วแค่ 50% ของที่นั่ง ลดเวลาจองล่วงหน้า ช่วง โควิด

เริ่มวันนี้! รฟท. ขายตั๋วแค่ 50% ของที่นั่ง ลดเวลาจองล่วงหน้า ช่วง โควิด
ข่าวสด
13 มกราคม 2564 ( 07:55 )
47
เริ่มวันนี้! รฟท. ขายตั๋วแค่ 50% ของที่นั่ง ลดเวลาจองล่วงหน้า ช่วง โควิด

รฟท. ขายตั๋วแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ของที่นั่ง พร้อมลดเวลาจองล่วงหน้าเหลือ 3 วัน เริ่ม 13 ม.ค.นี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ลดแออัดช่วง โควิด ระบาด

 

วันที่ 13 ม.ค.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้แก่ผู้โดยสาร จาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด ในการนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้บริหารจัดการภายในสถานี และยานพาหนะเพื่อการขนส่งมวลชนทุกประเภท ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และให้สอดรับสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าพื้นที่

 

 

"การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และจำหน่ายตั๋วโดยสารร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดเวลาการเดินรถได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย" นายนิรุฒ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง