รีเซต

เปิดไทม์ไลน์ ขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกแห่งที่ 4 ของไทย

เปิดไทม์ไลน์ ขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกแห่งที่ 4 ของไทย
TNN ช่อง16
20 กันยายน 2566 ( 12:28 )
150
เปิดไทม์ไลน์ ขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกแห่งที่ 4 ของไทย

วันนี้ ( 20 ก.ย. 66 )นับเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสำหรับคนไทยหลังจาก คณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ" อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย เรามาดูกันว่าเส้นทางอันยาวนานกว่าจะได้รับรองการเป็นมรดกโลกของ “เมืองโบราณศรีเทพ” นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง - ปี พ.ศ. 2447 ราว 118 ปีที่ผ่านมา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุพาพ ทรงค้นพบเมืองโบราณ ทิ้งอยู่กลางป่า  สำหรับชื่อเรียก“ศรีเทพ”  นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น


- ปี พ.ศ. 2527 กรมศิลปากร ได้ทำการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ พร้อมกับจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในระหว่างนี้มีการศึกษาวิจัย พร้อมกับพัฒนาอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่อง


- ปี พ.ศ. 2562 มีการนำเสนอ เมืองโบราณศรีเทพ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 


- ปี พ.ศ. 2565 มีการนำเอกสารบัญชีเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพฉบับสมบูรณ์ส่งไปยังศูนย์มรดกโลก สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณ


- ปี พ.ศ. 2566  คณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 


ข้อมูลจาก :กรมศิลปากร

 ภาพจาก :  กรมศิลปากร 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง