รีเซต

ศิลปะบรรเลงผ่านผู้ต้องขัง ในงาน “สรรค์สร้างอรรถศิลป์ สู่ศิลปินดนตรีในสวน”

ศิลปะบรรเลงผ่านผู้ต้องขัง ในงาน “สรรค์สร้างอรรถศิลป์ สู่ศิลปินดนตรีในสวน”
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2566 ( 20:48 )
93
ศิลปะบรรเลงผ่านผู้ต้องขัง ในงาน “สรรค์สร้างอรรถศิลป์ สู่ศิลปินดนตรีในสวน”

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC) ร่วมจัดงานเทศกาลดนตรีในสวน “สรรค์สร้างอรรถศิลป์สู่ศิลปินดนตรีในสวน” 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้มีพื้นที่ในการสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอกให้เพิ่มมากขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะพิเศษด้านต่างๆ ของผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 

โดยกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ที่เข้าตามหลักเกณฑ์การจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำประเภทความสามารถหรือทักษะพิเศษ ออกมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับประชาชนได้รับทราบถึงความสามารถในด้านต่างๆของผู้ต้องขัง ซึ่งได้แก่ กิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสอนวาดภาพ และการออกร้านแสดงฝีมือของผู้ต้องขัง 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมอุดหนุน ให้กำลังใจผู้ต้องขัง สร้างโอกาสให้สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ที่ ลานริมบึง สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร          (เมื่อวันที่ 26 ..66)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง