กมธ.สส. ถกปมสันดอนทราย กลางอ่าวปัตตานี ได้ 4 ข้อสรุป เร่งดำเนินการ

กมธ.สส. ถกปมสันดอนทราย กลางอ่าวปัตตานี ได้ 4 ข้อสรุป เร่งดำเนินการ
ข่าวสด
7 ตุลาคม 2564 ( 15:20 )
6
กมธ.สส. ถกปมสันดอนทราย กลางอ่าวปัตตานี ได้ 4 ข้อสรุป เร่งดำเนินการ

กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมคณะทำงานฯ การแก้ปัญญหา สันดอนทรายกลางอ่าวปัตตานี ได้ 4 ข้อสรุป นัดอีกครั้ง 1 พฤศจิกายน 2564 ติดตามความคืบหน้า

 

 

วันที่ 7 ตค.64 แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.ระบบบัญชีรายชื่อ และกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ติดตามกรณี สันดอนทรายจากการขุดลอกอ่าวปัตตานี หลังจากที่ผู้ประกอบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับที่จะดำเนินแก้ไข จึงได้ร่วมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข

 

โดยได้ประชุมคณะทำงานติดตามผลกระทบฯ ครั้งที่ 1 มี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นั่งเป็นประธาน ใช้เวลาหลายชั่วโมง จึงมีข้อสรุป 4 ข้อ ดังนี้

 

 

1. การปฏิบัติงานขนรื้อสันดอนทรายพื้นที่กำปงบูดี จะแล้วเสร็จ 31 ตุลาคมนี้ ตามแนวทางจากเวที ความเห็นร่วม สส. จชต. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

2. ดอนสันทรายพื้นที่บ้านดาโต๊ะ จะดำเนินการต่อทันทีหลังเสร็จรื้อดอนสันทรายบ้านบูดี ตามกรอบการกำหนดขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าและหญ้าทะเล โดยต้องมีม่านดักตะกอน และแนวถมต้องไม่ทับ หรือกระทบกับร่องน้ำ

 

 

3. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม และคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อศึกษาผลกระทบในทุกมิติ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ่าวปัตตานี

 

 

4. ได้กำหนดประชุมครั้งต่อไป 1 พฤศจิกายน 2564 ในการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดอนสันทรายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อคืนความสงบสุขให้พี่น้องชาวประมงในรอบอ่าวฯ ที่จะสามารถดำรงชีพสืบไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง