รีเซต

มท. แจงอำเภอบางแห่งงดให้บริการทําบัตรประชาชน เหตุรอการทดสอบมาตรฐานบัตร

มท. แจงอำเภอบางแห่งงดให้บริการทําบัตรประชาชน เหตุรอการทดสอบมาตรฐานบัตร
TNN ช่อง16
23 เมษายน 2567 ( 07:37 )
13
มท. แจงอำเภอบางแห่งงดให้บริการทําบัตรประชาชน เหตุรอการทดสอบมาตรฐานบัตร

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความถึงกรณีมีประชาชนเดินทางไปที่ว่าการอําเภอเพื่อติดต่อทำบัตรประชาชนแต่ไม่สามารถทำได้ โดยทางอำเภอมีป้ายประชาสัมพันธ์งดให้บริการเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนมีจํานวนจํากัด และได้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความเห็นว่าพบปัญหาดังกล่าวในที่ว่าการอําเภอหลายแห่งทั่วประเทศนั้น 


กรมการปกครองได้ชี้แจง  ว่า ก่อนห้วงระยะเวลาตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8,503,426 บัตร โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว แต่เนื่องจากก่อนการส่งมอบตามสัญญาจะต้องนำบัตรไปทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุบัตรกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนการส่งมอบบัตรให้แก่กรมการปกครอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 


ดังนั้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนบางแห่งเกิดความกังวลว่าจะมีวัสดุบัตรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งตามข้อเท็จจริงในห้วงระยะเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศยังคงมีบัตรให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอทำบัตร


อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นและได้รับมอบบัตรตามสัญญา พร้อมทั้งได้ส่งมอบบัตรให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2567 เป็นต้นมา  ซึ่งสถิติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งประเทศเฉลี่ยเดือนละ 800,000 – 900,000 บัตร ซึ่งบัตรที่กรมการปกครองจัดซื้อตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถมีบัตรใช้ได้จนถึงประมาณเดือนก.พ. 2568 ดังนั้น กรมการปกครองจึงมีวัสดุบัตรสนับสนุนให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ 


ทั้งนี้ หากประชาชนไปติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประชาชน แล้วมีปัญหาข้อขัดข้อง หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1548 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-7124


กระทรวงมหาดไทยต้องขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางไปรับบริการงานทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการออกบัตรให้เนื่องด้วยการบริหารจัดการภายในช่วงรอการทดสอบมาตรฐานบัตรดังกล่าว  ซึ่งฝ่ายบริหารของกระทรวงได้กำชับไปยังฝ่ายปฏิบัติแล้วว่าจะต้องดูแลไม่ให้การบริหารจัดการต่างๆ ไปกระทบการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอีก

ข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทย 

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง