ร้อยเอ็ด ป่วยโควิดอีก 23 คน กระจายหลายอำเภอ พบกลุ่มเชื่อมโยงบริษัทรถทัวร์

ร้อยเอ็ด ป่วยโควิดอีก 23 คน กระจายหลายอำเภอ พบกลุ่มเชื่อมโยงบริษัทรถทัวร์
ข่าวสด
24 เมษายน 2564 ( 22:56 )
120
ร้อยเอ็ด ป่วยโควิดอีก 23 คน กระจายหลายอำเภอ พบกลุ่มเชื่อมโยงบริษัทรถทัวร์

ร้อยเอ็ด ป่วยโควิดอีก 23 คน กระจายหลายอำเภอ พบกลุ่มเชื่อมโยงบริษัทรถทัวร์ ยอดสะสม 99 คน แจ้งกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อ-กักตัวแล้ว

 

 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา สสจ.ร้อยเอ็ด นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุทะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 6 ราย พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ส่วนข้อมูลผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ ของการระบาดระลอกเมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 23 ราย ยอดสะสม 99 ราย มีดังนี้

 

 

อ.สุวรรณภูมิ 6 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 77 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 78 เพศชาย อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 79 เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 80 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 81 เพศหญิง อายุ 5 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 82 เพศหญิง อายุ 2 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน

 

อ.เกษตรวิสัย 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 83 เพศชาย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนา ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย ประวัติสัมผัส ผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 58,63,64

 

อ.โพนทอง 2 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 84 เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.สว่าง อ.โพนทอง อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค
รายที่ 85 เพศชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ประวัติเสี่ยงจากเดอะวัน คลับ

 

อ.เชียงขวัญ 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 86 เพศหญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ ประวัติเสี่ยงจากกรุงเทพฯ

 

อ.จตุรพักตรพิมาน 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 87 เพศหญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ประวัติเสี่ยงเดินทางจาก จ.อุดรธานี

 

อ.เมืองร้อยเอ็ด 12 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 88 เพศชาย อายุ 54 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง กำลังดำเนินการสอบสวน
รายที่ 89 เพศหญิง อายุ 54 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง กำลังดำเนินการสอบสวน
รายที่ 90 เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันสะสม รายที่ 56
รายที่ 91 เพศชาย อายุ 12 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
รายที่ 92 เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์

รายที่ 93 เพศชาย อายุ 65 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
รายที่ 94 เพศหญิง อายุ 32 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อสะสม รายที่ 64
รายที่ 95 เพศชาย อายุ 14 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
รายที่ 96 เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.ปอภาร อ.เมือง ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 73
รายที่ 97 เพศชาย อายุ 26 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
รายที่ 98 เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.เหนือเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
รายที่ 99 เพศชาย อายุ 55 ปี ต.เหนือเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์

 

ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (CDCU) กำลังดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และให้แยกกักตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงของผู้ติดเชื้อทั้ง 23 รายจะแจ้งในไทม์ไลน์ให้ทราบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง