รีเซต

BKIโค้งแรกเบี้ยรับรวมโต11% กลยุทธ์พัฒนาแบบประกันใหม่

BKIโค้งแรกเบี้ยรับรวมโต11% กลยุทธ์พัฒนาแบบประกันใหม่
ทันหุ้น
29 พฤษภาคม 2567 ( 13:46 )
12
BKIโค้งแรกเบี้ยรับรวมโต11% กลยุทธ์พัฒนาแบบประกันใหม่

#BKI #ทันหุ้น BKI ไตรมาสแรกเบี้ยรับรวมโต 11.5%อยู่ที่ 8,084.2ล้านบาท ขณะที่กำไร 689.7 ล้านบาท ลดลง 22% เผยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโฮลดิ้ง เป็นข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ยืนยันมีปันผลตามนโยบายบริษัท พร้อมพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป

 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,084.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เพิ่มขึ้น 11.5%มีผลกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 313 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง 32.7%

 

บริษัท มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 465.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 379.1ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7%และมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 778 ล้านบาท ลดลง7.9% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88.3 ล้านบาท โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 689.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง 22% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.48 บาท

 

*ย้ำนโยบายปันผล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้น BKI เป็นหุ้น BKIH ในช่วงระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อนำบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดของช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล

 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และเมื่อพ้นระยะเวลาที่เป็นข้อจำกัดดังกล่าว บริษัท จะพิจารณานำไปรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ/หรือ เงินปันผลประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 นี้ กรุงเทพประกันภัยได้ตั้งเป้าหมายด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 32,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.0 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 13,690 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์หรือ Non-Motor 18,810 ล้านบาท

 

*เน้นแผนประกันใหม่ๆ

ทั้งนี้ BKI ยังมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ๆเพื่อรับกับไลฟ์สไตน์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงโครงสร้างสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 อุ่นใจวัยเก๋า ที่เพิ่มความคุ้มครองในส่วนของเงินชดเชยกายภาพบำบัด, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มความคุ้มครองสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) โดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย, ประกันภัยสุขภาพ (เพิ่มความคุ้มครองจิตเวช),

 

ประกันภัยสุขภาพ ผ่านเทเลเมดิซีน (Telemedicine) การปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Clicknic ที่รองรับถึง 55อาการของโรคที่สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ทางไกลได้ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย มีไข้ เจ็บคอ ผื่นคัน ตาเจ็บ ฯลฯ พร้อมช่วยลดความกังวลด้วยบริการจัดส่งยาให้ถึงบ้านภายใน 1ชั่วโมงสำหรับในเขตกรุงเทพ

 

 และเฟสถัดไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 นี้ บริษัทจะยกระดับบริการด้าน Telemedicine ด้วยการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงบริการปรึกษาแพทย์ทางไกลสำหรับการตรวจรักษา อาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทำให้ประชาชนต้องประสบกับภาวะความเครียด ซึ่งก่อให้เกิดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

*ประกันสำหรับคอนโด

และยังได้พัฒนาแบบประกันภัยสำหรับคอนโด ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในคอนโดมิเนียมอันมีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากลมพายุ ลูกเห็บ หรือน้ำท่วม รวมถึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดเหตุภายในคอนโดมิเนียม

 

และกรณีความเสียหายจากการถูกโจรกรรมที่มีวงเงินความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท เพื่อเพิ่มความสบายใจให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น กรณีน้ำรั่วซึมไปยังห้องอื่นๆ จนเกิดความเสียหาย ฯลฯ โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,290 บาท

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง