รีเซต

GLOBALink : 'เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเจียงซี' พบประชากร 'กวางซิกา' เพิ่มขึ้น 10 เท่า

GLOBALink : 'เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเจียงซี' พบประชากร 'กวางซิกา' เพิ่มขึ้น 10 เท่า
Xinhua Thai
25 พฤษภาคม 2565 ( 17:41 )
52
GLOBALink : 'เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเจียงซี' พบประชากร 'กวางซิกา' เพิ่มขึ้น 10 เท่า

หนานชาง, 25 พ.ค. (ซินหัว) -- จำนวนประชากร "กวางซิกา" ที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเถาหงหลิ่งของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการดำเนินสารพัดงานคุ้มครองสัตว์ป่า

 

ผลสำรวจจำนวนประชากรกวางซิกาในเขตอนุรักษ์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี 2021 แสดงให้เห็นว่าประชากรสัตว์สายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 60 ตัว ในปี 1981 เป็น 624 ตัว ในปี 2021อนึ่ง กวางซิกาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใต้การคุ้มครองระดับสูงสุดของจีน โดยกวางสายพันธุ์นี้ที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์ฯ มาจากสายพันธุ์ย่อยทางตอนใต้ของจีนเขตอนุรักษ์ฯ ครอบคลุมพื้นที่ 125 ตารางกิโลเมตร ในเมืองจิ่วเจียง ถือเป็นแหล่งคุ้มครองกวางซิกาป่าที่สำคัญ โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1981 เพื่อรับมือกับจำนวนกวางซิกาป่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการล่าสัตว์อู๋เย่เฟย เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของเขตอนุรักษ์ฯ ระบุว่าเขตอนุรักษ์ฯ มีประชากรกวางซิกาน้อยกว่า 60 ตัว ระหว่างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนกลุ่มแรกเริ่มปฏิบัติงานเมื่อเดือนมิถุนายน 1982 ในอดีตเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยบนภูเขาห่างไกลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากยังไม่มีสถานีคุ้มครอง ต่อมาในปี 2000 เขตอนุรักษ์ฯ ได้ยื่นเรื่องขอเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติ ทำให้สภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น และมีอุปกรณ์เพียงพอทั้งรถสายตรวจ โดรน รวมถึงกล้องอินฟราเรดสำหรับถ่ายภาพสัตว์และร่องรอยของพวกมันคณะผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนประชากรกวางซิกาในเขตอนุรักษ์ฯ หลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 1981 และพบว่าพวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยอู๋ระบุว่าการคุ้มครองกวางซิกาต้องอาศัยความพยายามของคนมากกว่าหนึ่งรุ่น เพื่อให้ประชากรของพวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นและอยู่คู่กับธรรมชาติจนถึงรุ่นลูกหลาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง