ส.อ.ท.หนุนต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน1เดือน จัดการโควิดเด็ดขาด

ส.อ.ท.หนุนต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน1เดือน จัดการโควิดเด็ดขาด
มติชน
28 เมษายน 2563 ( 08:44 )
32
ส.อ.ท.หนุนต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน1เดือน จัดการโควิดเด็ดขาด

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เห็นด้วยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ขยายเวลาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน เนื่องจากรัฐจะได้มีอำนาจในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเด็ดขาดต่อไป แต่ภาครัฐควรพิจารณามาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้บางธุรกิจ เริ่มเปิดดำเนินการได้ เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจค่อยๆทยอยออกมาบ้าง

 

ทั้งนี้จะมีธุรกิจอะไรบ้างที่ควรผ่อนปรน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของศบค. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง