ปลาทะเลแลกข้าวชาวนาจังหวัดพังงาเตรียมนำปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ 1.7 ตันแลกข้าวสารชาวนาศรีสะเกษ 10 ตัน

ปลาทะเลแลกข้าวชาวนาจังหวัดพังงาเตรียมนำปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ 1.7 ตันแลกข้าวสารชาวนาศรีสะเกษ 10 ตัน
77ข่าวเด็ด
27 พฤษภาคม 2563 ( 04:46 )
80
ปลาทะเลแลกข้าวชาวนาจังหวัดพังงาเตรียมนำปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ 1.7 ตันแลกข้าวสารชาวนาศรีสะเกษ 10 ตัน

 

นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเกษมศานต์ หลิมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพังงา นส.ปรียาภัทร์ พรหมชูแก้ว ผจก.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด นำคณะลงเรือหัวโทงจากท่าเรือบ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา ไปยังตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อตรวจสอบและรับสินค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง ปลาฉิ้งฉ้างและกะปิกุ้งเคย ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ในพื้นที่เกาะยาว

 

 

 

 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่รับซื้อปลาฉิ้งฉ้างจากชาวประมงในพื้นที่ มาแปรรูปส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้โดยการสนับสนุนการขนส่งจากกองทัพอากาศ ขณะที่การขนส่งจากเกาะยาวมาแผ่นดินใหญ่ได้รับการสนับเรือและเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและฝ่ายปกครองอำเภอเกาะยาว

 

 

 

 

นายธนะวิทย์ ชูทอง กล่าวว่า  จังหวัดพังงา พร้อมด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ  ปริมาณรวม 1.70 ตัน มูลค่า 246,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ 100%  ข้าวสารหอมมะลิเอไรซ์ 100 % ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวีธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

ขณะที่ น.ส.หัฟเสาะฮ์ กาเส็มสัน อายุ 35 ปี เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ ตรา อาเดะ แอนด์ อาบัง  เล่าว่า ความอร่อยของปลาฉิ้งฉ้างเกาะยาวนั้น นับว่าเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศ ชาวประมงจะออกไปจับปลาตอนเช้า เมื่อได้ปลาฉิ้งฉ้างก็จะต้มให้สุกบนเรือ ตอนค่ำก็จะกลับเข้าฝั่ง และนำมาอบแห้ง ทำให้ได้ปลาที่สดมาผลิต จึงมีความสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางอาหารทะเล จึงอยากให้ทุกคนด้ลิ้มลองปลาฉิ้งฉ้างจากเกาะยาว จ.พังงา

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง