รีเซต

จีนจัดทำ 'ระบบพื้นที่คุ้มครอง' รูปแบบใหม่

จีนจัดทำ 'ระบบพื้นที่คุ้มครอง' รูปแบบใหม่
Xinhua
19 มกราคม 2566 ( 19:01 )
20
จีนจัดทำ 'ระบบพื้นที่คุ้มครอง' รูปแบบใหม่

ปักกิ่ง, 19 ม.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (19 ม.ค.) สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วย "การพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีนในยุคใหม่" ซึ่งระบุว่าจีนได้จัดตั้งระบบพื้นที่คุ้มครอง (PA) ประเภทใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศสมุดปกขาวฯ กล่าวว่าจีนกำลังพัฒนาระบบพื้นที่คุ้มครอง โดยมีอุทยานระดับชาติเป็นหลักสำคัญ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและอุทยานธรรมชาติจีนได้ก่อตั้งอุทยานระดับชาติกลุ่มแรกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวน อุทยานแห่งชาติแพนด้ายักษ์ อุทยานแห่งชาติเสือโคร่งและเสือดาวจีนตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตร้อนไห่หนาน และอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซานจีนกำลังสร้างความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างอุทยานระดับชาติในภูมิภาคที่มีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองหลายประเภทและระดับเกือบ 10,000 แห่ง เมื่อนับถึงสิ้นปี 2021นอกจากนั้น จีนยังจัดตั้งพื้นที่เส้นแดงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรับประกันความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ โดยปัจจุบันจีนมีเขตแดนมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งรวมถึงพื้นที่คุ้มครองแบบบูรณาการและผ่านการปรับปรุง อยู่ภายใต้การคุ้มครองในพื้นที่เส้นแดงอัตราส่วนความครอบคลุมพื้นที่ป่าและปริมาณป่าไม้ของจีน เพิ่มติดต่อกัน 30 ปีแล้ว ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตของทรัพยากรป่าไม้สูงสุด และมีพื้นที่ป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นมากที่สุดด้วยทั้งนี้ จีนเป็นประเทศแรกที่บรรลุความเสื่อมโทรมของที่ดินสุทธิเป็นศูนย์ โดยพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายและกลายเป็นทรายกำลังมีจำนวนลดลง ซึ่งช่วยให้โลกก้าวสู่เป้าหมายการปราศจากที่ดินเสื่อมโทรมในปี 2030

ข่าวที่เกี่ยวข้อง