‘นิกร’ หนุนส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เชื่อเป็นระบบเยียวยาได้

‘นิกร’ หนุนส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เชื่อเป็นระบบเยียวยาได้
ข่าวสด
22 กรกฎาคม 2564 ( 15:45 )
5
‘นิกร’ หนุนส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เชื่อเป็นระบบเยียวยาได้

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย โพสต์ข้อความผ่านเพจมูลนิธิประชาปลอดภัย ว่า ขอสนับสนุนโครงการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปดูแลรักษาที่ภูมิลำเนาของรัฐบาล เชื่อว่าด้วยโครงสร้างระบบสาธารณสุขของภูมิภาค จะช่วยดูแลเยียวยาผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆจากกทม.และจังหวัดที่ไม่มีเตียงเพียงพอ และเป็นปัญหาหนักหนาอยู่ของพื้นที่ดังกล่าวได้ และภายใต้ระบบการขนส่งที่มีการควบคุมโรคที่ดี จะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังต่างจังหวัดเพราะขาดการควบคุมได้

 

 

กรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัยที่เป็นแพทย์ ได้เสนอแผนงานของมาตรการ “Refer back”อย่างเป็นระบบ ดังนี้

 

1.กระทรวงสาธารณสุข ต้องตั้ง NEOC (National emergency operation center) โดยด่วน ประมวลสถานการณ์ประจำวันคนติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสีเขียว ผู้ป่วยสีเหลือง ผู้ป่วยสีแดง สถานภาพเตียงรพ.สนาม สถานภาพ เตียงในไอซียู ทั้งภาครัฐ เอกชน ของทุกจังหวัด กำหนดข้อบ่งชี้ในการส่งกลับ สีเหลือง สีแดง ควรเป็นคนไข้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ กำหนดวิธีการในการส่งกลับด้วยรถพยาบาล ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ด้วย C-130 ผู้ป่วยสีเขียวให้ใช้ระบบ home isolation ในทุกจังหวัด

 

 

2.Tele conference กับ ผอ.รพ. ,นพ.สสจ. ทำความเข้าใจ แจ้งความจำเป็น วัตถุประสงค์ และแนวทางการส่งกลับ มอบหมายให้ ผอ.สสจ. ทำความเข้าใจถึงเหตุผล ความจำเป็นในการส่งกลับผู้ป่วยจากกทม. กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและให้ความร่วมมือ

 

 

3.ทุกจังหวัดตั้ง PEOC รับแจ้งข่าวการส่งกลับจากกทม. ปริมณฑล ทุกจังหวัดอาจให้การสนับสนุนยานพาหนะในการลำเลียงผู้ป่วยออกจากกทม.

 


4.ภารกิจในการรายงานและติดตามประเมินผล และปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์

 

 

“มูลนิธิประชาปลอดภัยหวังว่าจะเป็นการระดมความคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันให้ได้”นายนิกร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง