กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 66 ราย เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 30 ราย

กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 66 ราย เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 30 ราย
มติชน
14 กรกฎาคม 2564 ( 15:26 )
12
กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 66 ราย เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 30 ราย

 

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย แยกประเภทตามปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่
– ผู้ขอกลับรักษาในภูมิลำเนา 12 ราย
– ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตรวจพบเชื้อระหว่างกักตัว 34 ราย
– ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 18 ราย
– อยู่ระหว่างการสอบสวนปัจจัยเสี่ยง 2 ราย
😷 ผู้ป่วยสะสม 676 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 239 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 4 ราย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง