รีเซต

กกต. ตั้งศูนย์อีวอร์รูม เกาะติดหาเสียง คุมเข้มช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น

กกต. ตั้งศูนย์อีวอร์รูม เกาะติดหาเสียง คุมเข้มช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น
มติชน
21 พฤศจิกายน 2563 ( 14:30 )
72
กกต. ตั้งศูนย์อีวอร์รูม เกาะติดหาเสียง คุมเข้มช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อกกต. กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ศูนย์ E – War Room จะทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงาน จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูล

 


เมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อกกต. พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง