รีเซต

ล้ำสมัย! รัฐสภาไทย พร้อมใช้ 5G ยกระดับ SMART Parliament

ล้ำสมัย! รัฐสภาไทย พร้อมใช้ 5G ยกระดับ SMART Parliament
TNN ช่อง16
30 กรกฎาคม 2563 ( 17:32 )
127
ล้ำสมัย! รัฐสภาไทย พร้อมใช้ 5G ยกระดับ SMART Parliament

กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2563 – สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนายสรศักดิ์  เพียรเวช  (ซ้าย)เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มทรู  โดยนายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์(ขวา) หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5Gมุ่งยกระดับSMART Parliament นำเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ หุ่นยนต์อัจฉริยะ นำร่องด้วย True5G Temiและระบบอัตโนมัติ,ระบบ IoT, ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5Gเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆภายในสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการให้บริการต่างๆนำไปสู่บริการภาครัฐยุคดิจิทัลที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา และประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่ารัฐสภา มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น SMART Parliament โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดระบบการปฎิบัติงานและให้บริการในรูปแบบ Digital & SMART Parliamentโดยความร่วมมือกับกลุ่มทรูในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี  5G พร้อมกับการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ ระบบ IoT และเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต จะเติมเต็มการทำงานในรูปแบบใหม่ของรัฐสภาในยุคดิจิทัลนำไปสู่การให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยี 5G ที่จะต่อยอดเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์แนวทางรัฐบาลดิจิทัลได้เป็นอย่างดี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชื่อมั่นในศักยภาพผู้นำบริการ 5G ของกลุ่มทรู และมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานฯ ให้ก้าวเป็น SMART Parliament และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภาได้อย่างเต็มที่ 

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์  หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า“True5G ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่เป็นสัญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้มีอัจฉริยภาพที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน  ทรูจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา True5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุด ปัจจุบันเครือข่ายTrue5G ครอบคลุมและใช้บริการได้จริงแล้วใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ทรูยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาโซลูชันบริการที่สามารถสร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติ  สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรูที่ได้มีโอกาสนำอัจฉริยภาพของTrue5G ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการ 5G ในไทย ทั้งยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะนำอัจฉริยะของเทคโนโลยี 5G มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศไทย โดยการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ภายในพื้นที่ของรัฐสภานี้ กลุ่มทรูได้นำหุ่นยนต์ True5GTemiหุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการควบคุมและสั่งการผ่านเครือข่าย True5G มาช่วยเสริมประสิทธิภาพงานบริการภายในอาคารรัฐสภา นอกจากนี้ยังจะมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโซลูชันเพื่อการบริการได้อีกหลากหลาย ซึ่งกลุ่มทรูมีความพร้อมและมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภา ทั้งยังเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่แก่บุคลากรและสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมเสริมสร้างความก้าวหน้าสู่การเป็นSMART Parliament ได้ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ในที่สุด  ทั้งนี้ สำหรับ True5GTemiจะทำหน้าที่ต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อ โดยสามารถปฏิบัติภารกิจภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดังนี้

ให้ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดให้แสดงล่วงหน้าได้ช่วยให้ผู้ติดต่อได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

ใช้นำทางผู้เข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาติดต่องานให้สามารถเข้าถึงห้องประชุมหรือหน่วยงานที่มาติดต่อได้อย่างสะดวก สบายโดยสามารถกำหนดการนำทางไปยังจุดหมายได้มากถึง 35 จุด 

บริการวิดีโอ คอลล์ (Video Call)อำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในอาคารได้ง่ายๆ และทันสมัย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง