รีเซต

จีนคืนชีพ 'เจดีย์เอน' เก่า 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-เป็นรูกว่าร้อย

จีนคืนชีพ 'เจดีย์เอน' เก่า 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-เป็นรูกว่าร้อย
Xinhua Thai
23 มกราคม 2565 ( 11:18 )
41
จีนคืนชีพ 'เจดีย์เอน' เก่า 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-เป็นรูกว่าร้อย

ฮูฮอต, 23 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (22 ม.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 6 เผยว่างานบูรณะเจดีย์เก่าแก่ 1,000 ปีในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน เพื่อป้องกันโครงสร้างเจดีย์พังทลายปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

เจดีย์ขาวอู่อันโจว ในเมืองชื่อเฟิง มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยต้นราชวงศ์เหลียว (ปี 907-1125) โดยเป็นส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังอู่อันโจว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญระดับชาติในปี 2013

เดิมทีเจดีย์ที่มีลักษณะเอียงแห่งนี้มีรอยแตกกว้างอย่างน้อย 18 จุด และผุพังเป็นรูมากกว่า 100 จุด ก่อนที่ทางการมองโกเลียในจะเริ่มการบูรณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020

ที่ประชุมฯ เผยว่ามีการประยุกต์ใช้เทคนิคและวัสดุดั้งเดิมเพื่อรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างเจดีย์ หรือป้องกันการผุกร่อนและความเสียหายอื่นๆ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ภารกิจงานบูรณะยังพยายามปรับเปลี่ยนเจดีย์ให้น้อยที่สุด รักษาสภาพดั้งเดิมของตัวเจดีย์ และดำเนินงานตามหลักการคุ้มครองโบราณวัตถุระดับสากล

ทั้งนี้ มองโกเลียในใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง อาทิ การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเจดีย์ และการสแกน 3 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและสนับสนุนงานบูรณะครั้งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง